mr. F.M. (Femke) Westra

mr. F.M. (Femke) Westra

Advocaat

Groningen

Femke is sinds 2013 werkzaam bij TRIP. Als advocaat heeft zij zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Procederen is een belangrijk onderdeel van haar werk, maar zij fungeert ook als sparringpartner en vraagbaak voor werkgevers, leidinggevenden, p&o/hrm medewerkers over alle voorkomende kwesties omtrent personeel. Zoals bijvoorbeeld vragen over ontslag, disfunctioneren, reorganisaties, (het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden, de cao of geschillen met de ondernemingsraad.

Tot haar klantenkring behoren overheden en (middel)grote organisaties, zoals onder andere zorginstellingen, onderwijsinstellingen en sociale werkbedrijven. Ook staat zij regelmatig aan de ‘andere kant’ en begeleidt zij werknemers, in het bijzonder statutair bestuurders, in conflicten met hun werkgever.

Jaar van beëdiging

2013

Expertises

Arbeidsrecht & Pensioen

Branches

Onderwijs

Overheid

Zorg

Opleidingen

Nederlands Recht Universiteit Groningen

Grotius Academie Specialisatieopleiding Arbeidsrecht

Nevenactiviteit

Lid van der Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten (VAAN)

Lid van Martini Business

Lid van de Ronald McDonald Business Breakfast Club Groningen

Talen

Nederlands & Engels

Actueel

Meer actualiteiten van mr. F.M. (Femke) Westra

Waar Femke u mee kan helpen:

Expertises

Arbeidsrecht & Pensioen

Een verstoorde relatie is moeilijk te herstellen en heeft impact op zowel de werkgever als de werknemer. Daarom willen we zulke problemen oplossen én voorkomen.

Branches

Onderwijs

Hoe geeft u vorm aan ‘een leven lang leren’ in een speelveld vol uitdagingen, zoals digitalisering, lerarentekorten en prestatienormen?

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op.

Zorg

Wij nemen de juridische aspecten voor onze rekening, zodat u zich kunt richten op het bieden van toegankelijke en kwalitatief goede zorg.