mr. H.T. (Hilda) Meijer

mr. H.T. (Hilda) Meijer

Advocaat

Assen

Hilda is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, in het bijzonder de faillissementspraktijk en de procespraktijk. Ze staat cliënten bij in conflictsituaties. Dit kan een aansprakelijkstelling zijn, maar ook onenigheid binnen samenwerkingen of over commerciële contracten. Hilda wordt bovendien regelmatig benoemd tot curator in faillissementen en is door de rechtbank aangewezen als fraudecurator. 

Al sinds haar studie is Hilda geïnteresseerd in situaties waar verschillende rechtsgebieden samenkomen, vooral op het snijvlak van het civiele recht en het strafrecht. Daarnaast vindt ze het belangrijk om niet alleen met een juridische bril naar een zaak te kijken. Het recht is de basis, maar niet altijd de oplossing. De uitdaging zit er voor Hilda in om binnen de kaders van het recht tot het beste resultaat te komen. 

Jaar van beëdiging

2007

Expertises

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Bedrijfsadvisering, herstructureringen en insolventie

Strafrecht

Fusies & Overnames

Ondernemingsrecht

Branches

Zakelijke dienstverlening

Opleidingen

Management, Economie en recht, Hanzehogeschool Groningen

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

Grotius Academie Specialisatieopleiding Insolventierecht

Financiële economie voor Insolventieadvocaten, Erasmus Universiteit Rotterdam

Specialisatieopleiding faillissementsfraude, Bijzonder Strafrecht Academie

Nevenactiviteit

Lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten INSOLAD

Lid van de Jongeren Commerciële Club Assen

Lid van Basketbal businessclub Donar

Lid van businessclub TT Circuit

Lid van de Werkgroep compliance

Fraudecurator

Talen

Nederlands & Engels

Actueel

Meer actualiteiten van mr. H.T. (Hilda) Meijer

Waar Hilda u mee kan helpen:

Expertises

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Niemand zit te wachten op schade. Als er dan toch iets misgaat, is het fijn dat de schade eerlijk en volgens de regels wordt afgehandeld.

Bedrijfsadvisering, herstructureringen en insolventie

Komt uw bedrijf ineens in de problemen? Juist bij financieel zwaar weer vergroot tijdig ingrijpen uw kansen op een positieve afloop.

Strafrecht

Het economisch strafrecht is in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen in omvang en relevantie. In de Wet op de economische delicten (WED) zijn, onder verwijzing naar andere wetten, honderden bepalingen opgenomen op basis waarvan strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Door de complexiteit van de regelgeving zijn ondernemingen zich er in veel gevallen niet van bewust dat zij het risico lopen om aangemerkt te worden als verdachte van een economisch delict.

Fusies & Overnames

Bij fusies en overnames komen een hoop rechtsgebieden samen. Onze specialisten weten welke details u echt niet over het hoofd mag zien.

Ondernemingsrecht

Soms komt u als bestuurder of ondernemer kwesties tegen die u nog niet eerder bij de hand heeft gehad. Dan is het fijn om te kunnen sparren.

Branches

Zakelijke dienstverlening

Compliance en het beheersen van juridische bedrijfsrisico’s zijn essentieel, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.