mr. dr. drs. M. (Mert) Kremer

mr. dr. drs. M. (Mert) Kremer

advocaat (partner)

Groningen

Mert houdt zich met name bezig met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en het tuchtrecht. Hij heeft een scherp analytisch vermogen en bijt zich graag vast in complexe procedures en vraagstukken, waarbij altijd oog blijft bestaan voor het belang van de cliënt bij optimale oplossing van het voorliggende geschil.

Mert studeerde techniek en sociale wetenschappen, voordat hij aan zijn studie rechten begon. Dat bleek (eindelijk) een schot in de roos: het recht wordt door Mert ervaren als een uitdagende combinatie van techniek en ethiek, waarin het menselijk gedrag en de maatschappelijke verhoudingen een niet te onderschatten rol van betekenis spelen. Hij promoveerde op het gebied van het civiele bewijsrecht. Mert is partner en actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te Amsterdam.

Jaar van beëdiging

1998

Expertises

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Tuchtrecht

Branches

Zakelijke dienstverlening

Overheid

Zorg

Opleidingen

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

Grotius Academie Specialisatieopleiding Personenschade

Opleiding tot wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Groningen

Promotie bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen

Publicaties

  • Dissertatie: Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken
  • Diverse andere publicaties

Nevenactiviteit

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Bewerker algemene bepalingen bewijsrecht Sdu Commentaar

Docent bij diverse cursussen en instellingen

Talen

Nederlands

Waar Mert u mee kan helpen:

Expertises

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Niemand zit te wachten op schade. Als er dan toch iets misgaat, is het fijn dat de schade eerlijk en volgens de regels wordt afgehandeld.

Tuchtrecht

Een klacht heeft grote impact op u en uw werk. Valt u werkelijk iets te verwijten? Samen kiezen we vanuit het tuchtrecht de juiste strategie voor uw verweer.

Branches

Zakelijke dienstverlening

Compliance en het beheersen van juridische bedrijfsrisico’s zijn essentieel in de zakelijke dienstverlening. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan.

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op.

Zorg

Wij nemen de juridische aspecten voor onze rekening, zodat u zich kunt richten op het bieden van toegankelijke en kwalitatief goede zorg.