Terug
HomeIdentificatieplicht

Identificatieplicht

TRIP Advocaten Notarissen handelt in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (voorheen de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties).

Deze wet bepaalt dat wij cliënten moeten identificeren vóór wij bepaalde diensten mogen verlenen. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd onder meer aan de hand van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Meer informatie?

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site van:

– de Nederlandse Orde van Advocaten 

– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie of de informatie t.b.v. cliëntenonderzoek.