Terug
HomeExpertisesIntellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendomsrecht

Advocaat intellectueel eigendom

Intellectueel eigendomsrecht is een belangrijk onderdeel van het recht dat zich richt op de bescherming van creatieve en intellectuele prestaties. Het omvat onderwerpen zoals octrooien, merken, auteursrecht en handelsgeheimen. TRIP is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en helpt u bij het oplossen van juridische kwesties. Bijvoorbeeld bij het inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrecht. Denk hierbij ook aan online eigendomsrecht (ICT-recht).

Intellectueel eigendomsrecht

Ons team kan u precies vertellen waar de wettelijke grenzen liggen, wanneer deze grenzen zijn overschreden én wat u hieraan kunt doen. Lees meer over intellectueel eigendomsrecht.

Uw eigen product ligt ineens onder een andere merknaam in de winkels. Een Amerikaans concern met dezelfde naam vraagt u om de naam van uw goedlopende bedrijf te veranderen. Wat zijn in zulke gevallen uw rechten en plichten? En hoe kunt u toekomstige problemen met intellectueel eigendom voorkomen? De advocaten en notarissen van TRIP staan voor u klaar met deskundig advies.

Uw merk, naam of product

Uw creatie is uw eigendom, maar niet altijd. Hoe zit dat bijvoorbeeld met teksten, foto’s of uitgewerkte ideeën? Onze advocaten kunnen u precies vertellen waar de wettelijke grenzen liggen, wanneer deze grenzen zijn overschreden én wat u hieraan kunt doen. We houden ons dagelijks bezig met de bescherming en handhaving van auteursrechten, merken, octrooien, bedrijfsgeheimen, domeinnamen en handelsnamen. Niet alleen door uw recht te halen, maar vooral door conflicten te voorkomen. Bijvoorbeeld met het beoordelen en opstellen van duidelijke licentieovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten en geheimhoudingscontracten. Zo beschermen we uw intellectuele eigendom én dat van anderen. 

Octrooirecht

Octrooien zijn een belangrijk onderdeel van intellectueel eigendomsrecht. Octrooien geven de houder het exclusieve recht om een uitvinding te maken, te verkopen of te gebruiken. Wij kunnen u adviseren over hoe u een octrooi kunt aanvragen en hoe u uw octrooi kunt beschermen.

Merkenrecht

Merken zijn een ander belangrijk onderdeel van intellectueel eigendomsrecht. Merken beschermen de naam, logo of andere teken van een product of dienst tegen gebruik door anderen. Wij kunnen u adviseren over hoe u een merk kunt registreren en hoe u uw merk kunt beschermen.

Auteursrecht

Het auteursrecht is ook een belangrijk onderdeel van intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht is een wet die de maker van een creatie beschermt tegen ongeoorloofde gebruik of reproductie van hun werk. Dit kan onder andere betrekking hebben op boeken, muziek, films, software en fotografie. Het auteursrecht is bedoeld om de rechten van de maker te beschermen, zodat zij de enige zijn die beslissen over de verkoop, distributie of vertoning van hun werk.

Ook geeft het auteursrecht de maker het exclusieve recht om hun werk te reproduceren, te verkopen, te vertonen en te verdelen. Dit betekent dat anderen niet zonder toestemming van de maker kopieën mogen maken, het werk mogen verkopen of vertonen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals fair use of gebruik voor educatieve doeleinden.

Het overtreden van auteursrecht kan leiden tot juridische stappen, waaronder een boete of gevangenisstraf. Daarnaast kan het ook leiden tot een schadevergoeding voor de maker van het werk.

Thuis in intellectueel eigendomsrecht

Bent u op zoek naar een intellectueel eigendomsrecht advocaat? Ons team van juristen helpt u graag met praktisch en helder advies over: 

  • Auteursrecht
  • Merkenrecht
  • Handelsnaamrecht
  • Octrooirecht en bescherming van bedrijfsgeheimen/knowhow
  • Modellenrecht
  • Reclamerecht
  • Domeinnamen
  • Intellectuele eigendom

Octrooi advocaat Groningen, Leeuwarden en Assen

Heeft u hulp nodig bij een van bovenstaande vraagstukken? Of op zoek naar ander juridisch advies op het gebied van intellectueel eigendomsrecht? Neem dan gerust contact op met een van de experts van TRIP Advocaten Notarissen in Groningen, Leeuwarden of Assen. We bespreken uw vraagstuk en de juiste aanpak. Zo weten wij welke specialisten bij u passen en weet u waar u aan toe bent. Samen bereiken we het beste resultaat.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Maak kennis met het team

Actueel

Meer actualiteiten over Intellectueel eigendomsrecht

Branches

Onze specialisten binnen deze expertise hebben ervaring in de volgende branches:

Overzicht van alle expertises