Een klacht heeft grote impact op u en uw werk. Valt u werkelijk iets te verwijten? Samen kiezen we vanuit het tuchtrecht de juiste strategie voor uw verweer.

U doet uw best om uw vak zo goed mogelijk uit te voeren. Een tuchtklacht heeft dan ook grote impact op u en uw werk. Heeft u inderdaad ondeskundig of onzorgvuldig gehandeld? Natuurlijk, een kleine fout kan grote gevolgen hebben voor mensen die op uw vakmanschap vertrouwden. Maar valt u iets te verwijten? Het is aan de rechter of een tuchtcollege om daarover te oordelen. TRIP Advocaten Notarissen staat voor u klaar met deskundig advies.

In verweer tegen een tuchtklacht

Een tuchtklacht kan grote gevolgen hebben voor uw loopbaan. Bovendien is het oordeel van de tuchtrechter vaak leidend in de eventuele civielrechtelijke procedure erna. In deze tweede procedure staat het recht op schadevergoeding centraal. Het is daarom extra belangrijk dat een tuchtrechtelijke procedure zorgvuldig verloopt. Onze advocaten zijn bekend met de tuchtrechtelijke procedure die hoort bij uw beroepsgroep. We kennen de normen, de maatschappelijke en institutionele context en de gezichtspunten die meespelen bij de behandeling van een tuchtklacht. Samen kiezen we de juiste strategie voor uw verweer. 

Thuis in tuchtrecht

Ons team van juristen helpt u graag met praktisch en helder advies over: 

  • Medisch tuchtrecht
  • Advocatuurlijk tuchtrecht
  • Notarieel tuchtrecht
  • Tuchtrecht voor accountants
  • Tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders 

Zeker van advies waar u verder mee komt

Hulp nodig bij een van bovenstaande vraagstukken? Of op zoek naar ander juridisch advies op het gebied van tuchtrecht? Neem dan gerust contact op met een van de experts van TRIP Advocaten Notarissen. u kunt ons vinden in Groningen, Leeuwarden en Assen. We bespreken uw vraagstuk en de juiste aanpak. Zo weten wij welke specialisten bij u passen en weet u waar u aan toe bent. Samen bereiken we het beste resultaat.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Maak kennis met de rest van het team.

Branches

Onze specialisten binnen deze expertise hebben ervaring in de volgende branches:

Overzicht van alle expertises