Terug
HomeExpertisesEnergierecht
Energierecht
Energierecht

Advocaat energierecht

Nagenoeg CO2-neutraal in 2050: dat is een stevige ambitie. Marktpartijen en overheden zitten niet stil en initiatieven in de energiesector volgen elkaar in snel tempo op. Deze plannen moeten natuurlijk wel zorgvuldig worden uitgevoerd en aan alle wetten en regels voldoen. Bovendien is het van groot belang dat de afspraken tussen alle betrokken partijen goed worden vastgelegd. Dat is niet altijd eenvoudig. Zeker wanneer de wet- en regelgeving nog niet is aangepast aan gestelde doelen of nieuwe technologische mogelijkheden en contracten gesloten worden voor de lange termijn. TRIP Advocaten Notarissen staat voor u klaar met deskundig advies op het gebied van energierecht.

Energierecht

We weten waar we over praten. Ons team is betrokken geweest bij de realisatie van diverse grote wind- en zonneparken, warmteprojecten en de oprichting van energiebedrijven die de energietransitie op lokaal niveau moeten faciliteren. Daarnaast heeft ons energieteam ervaring met juridische vraagstukken over de productie, het transport, de opslag en de levering van verschillende (reguliere) energiedragers. Ook procederen we over deze onderwerpen als dat nodig is.

In ons energieteam wordt alle kennis van energieprojecten gebundeld en gedeeld. Denk hierbij aan de aanleg van zonne- en windparken, maar ook aan de ontwikkelingen rond waterstof en de constante ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van energierecht op de voet en denken met u mee over juridische mogelijkheden, consequenties en oplossingen in (duurzame) energieprojecten.

Advocaten thuis in energierecht

Onze juridische specialisten energierecht helpen u graag met praktisch en helder advies over onder andere:

1.    Juridisch advies over warmte

De ambitie om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 moet in Nederland onder meer gerealiseerd worden door het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Collectieve warmtevoorziening speelt daarbij een cruciale rol. Als het aan de wetgever ligt wordt deze nagenoeg volledig CO2-neutraal. Woningen zullen van het gas ‘af’ moeten en aangesloten worden op collectieve warmtesystemen. Daarnaast zal aardwarmte een steeds prominentere rol innemen in onze energiemix.

De specialisten van TRIP Advocaten Notarissen kunnen u helpen bij alle juridische vraagstukken die betrekking hebben op de realisatie van (aard)warmteprojecten en de levering van warmte, waaronder:

 • De omgevingsrechtelijke inbedding van (aard)warmteprojecten en collectieve warmtesystemen.
 • De ontwikkeling van aardwarmteprojecten en collectieve warmtesystemen.
 • De rol van de overheid in de ontwikkeling van aardwarmteprojecten en collectieve warmtesystemen.
 • De beslechting van geschillen tussen warmteleveranciers en verbruikers.
 • Wet- en regelgeving die de winning van aardwarmte en de exploitatie van collectieve warmtesystemen reguleren, zoals de Mijnbouwwet, de Warmtewet en de toekomstige Wet collectieve warmtevoorziening.

2. Juridisch advies over elektriciteit

De elektriciteitssector is van cruciaal belang voor de energietransitie. Aan de ene kant is de sector verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Om deze uitstoot terug te dringen wordt er steeds meer elektriciteit opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind. Daarnaast elektrificeert de samenleving, waardoor de vraag naar (hernieuwbare) elektriciteit ook sterk zal toenemen in de toekomst.

De specialisten van TRIP Advocaten Notarissen kunnen u helpen bij alle juridische vraagstukken die betrekking hebben op de realisatie van elektriciteitsprojecten, waaronder zonne- en windparken, waaronder:

 • Ruimtelijke inpassing, vergunningen en het voeren van juridische procedures.
 • Het verkrijgen van subsidies.
 • De financiering van zonne- en windparken.
 • Aansluitingen op het elektriciteitsnet en het verkrijgen van transportcapaciteit.
 • Het aanbieden van flexibiliteitsdiensten en congestiemanagement.
 • De ontwikkeling van energiegemeenschappen.
 • De beslechting van geschillen tussen verschillende actoren in de elektriciteitsketen.
 • Wet- en regelgeving die de productie, het transport, de opslag en de levering van elektriciteit reguleert, zoals de Elektriciteitswet 1998 en de toekomstige Energiewet.

3. Juridisch advies over waterstof en (bio)gas

Waterstof is behalve een veelbelovende energiedrager ook een grondstof dat op tal van manieren in de industrie kan worden toegepast. Het is dan ook niet verrassend dat waterstof een grote rol wordt toegedicht in de verduurzaming van zowel de energiesector als de industrie.

Ook (bio)gas zal naar verwachting de komende decennia een belangrijke rol spelen, niet in de laatste plaats om de leveringszekerheid van energie te kunnen garanderen.

De specialisten van TRIP Advocaten Notarissen kunnen u helpen bij alle juridische vraagstukken die betrekking hebben op waterstof en (bio)gas, waaronder:

 • De ontwikkeling van waterstof- en (bio)gasprojecten.
 • Commerciële contracten over de opslag en het transport van gas.
 • De aansprakelijkheid van een mijnbouwexploitant voor aardbevingsschade.
 • De beslechting van geschillen tussen verschillende actoren in de gasketen.
 • Wet- en regelgeving die de productie, het transport, de opslag en de levering van gassen reguleert, zoals de Mijnbouwwet, de Gaswet en de toekomstige Energiewet.

4. Energieopslag

Om op alle momenten van de dag en het jaar te beschikken over voldoende en betaalbare energie is de efficiënte opslag van energie onontbeerlijk. De opslag van elektriciteit en waterstof staat nog in de kinderschoenen, maar is naar verwachting cruciaal voor de energietransitie.

De specialisten van TRIP Advocaten Notarissen kunnen u helpen bij alle juridische vraagstukken die betrekking hebben op energieopslag, waaronder:

 • De realisatie van batterijen, al dan niet in combinatie met de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten.
 • De opslag van gasvormige energiedragers en de bijbehorende commerciële contracten.
 • De beslechting van geschillen over de opslag van energie.
 • Wet- en regelgeving die relevant is voor energieopslagfaciliteiten, zoals de Mijnbouwwet, de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en de toekomstige Energiewet.

Energierecht advocaat Groningen, Leeuwarden en Assen

Bent u op zoek naar ander juridisch advies op het gebied van energierecht? Neem dan gerust contact op met een van de advocaten of notarissen van TRIP. Met kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen is er altijd een energierecht specialist bij u in de buurt in Noord-Nederland. We bespreken uw vraagstuk en de juiste aanpak. Zo weten wij welke specialisten bij u passen en weet u waar u aan toe bent. Een advocaat energierecht helpt u graag verder. Samen bereiken we het beste resultaat.

Contactformulier

Velden met * zijn vereist

Met het versturen van dit bericht gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Maak kennis met het team

Actueel

Meer actualiteiten over Energierecht

Branches

Onze specialisten binnen deze expertise hebben ervaring in de volgende branches:

Overzicht van alle expertises