Terug
HomeSpecialistenmr. Th. (Theunis) Dankert
mr. Th. (Theunis) Dankert

mr. Th. (Theunis) Dankert

advocaat (partner)

Leeuwarden

Theunis is gespecialiseerd in (Europees) aanbestedingsrecht, staatssteun en mededingingsrecht. Daarnaast heeft hij bijzondere interesse in de Grond-, Weg- en Waterbouw (RAW-systematiek, bouwteam of UAV-GC). 

De wereld van aanbestedingsrecht, staatssteun en mededingingsrecht is een wirwar aan regels: een wereld waar Theunis de weg kent. Hij staat zowel overheden als ondernemingen bij. Hij voert een afwisselende praktijk die bestaat uit een combinatie van procederen, adviseren en begeleiden op verschillende terreinen. Theunis is betrokken, creatief en benaderbaar.

Jaar van beëdiging

2000

Expertises

Aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteun

Vastgoed en civiel bouwrecht

Energierecht

Branches

Bouw & Vastgoed

Duurzaamheid & Energie

Onderwijs

Overheid

Zorg

Opleidingen

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

Publicaties

 • Tender Nieuwsbrief Online (juni 2022) “Vervanging opdrachtnemer na faillissement van de aanvankelijke aannemer” 
 • Tender Nieuwsbrief Online (september 2021) “Schending bekendmakingsplicht raamovereenkomst: storm in een glas water?” 
 • Tender Nieuwsbrief (september 2020) “De zaak: Overdracht van bevoegdheden in combinatie met inbesteden” 
 • Tender Nieuwsbrief (december 2019) “De zaak: De rangorde tussen het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel” 
 • Tender Nieuwsbrief (september 2019) “De zaak: Fout in gunningsbeslissing leidt tot aansprakelijkheid adviseur die aanbesteding heeft geleid” 
 • Tender Nieuwsbrief (maart 2018) “De zaak: Opstalrecht voor een WKO-installatie” 
 • Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (2016/1) “De abnormale prijs: visie uit België en Nederland aan de hand van het arrest 230.345 van 26 februari 2015 van de Belgische Raad van State”  
 • JAAN 2016/51 Annotatie bij ECLI:NL:RBZWB:2015:7308 
 • JAAN 2015/248 Annotatie bij ECLI:NL:RBAMS:2015:7293 
 • JAAN 2015/228 Annotatie bij Advies 183 van de CvAE van 12 januari 2015 
 • JAAN 2015/227 Annotatie bij Advies184 van de CvAE van 19 december 2014 
 • JAAN 2015/139 Annotatie bij ECLI:NL:RBDHA:2015:6451 
 • Tender Nieuwsbrief (2015) De zaak: “Het toetsingskader bij geschiktheidseisen enerzijds en bij een beroep op derden anderzijds” 
 • Insolad jaarboek 2014: De Curator en de Overheid, blz 89 t/m 117 “Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen; goede bedoelingen, maar een doorstart blijft in de praktijk weerbarstig” 
 • JAAN 2014/8 Annotatie bij ECLI:NL:RBDHA:2013:15878 
 • Tender Nieuwsbrief (november 2012) “Motiveren, motiveren, motiveren – de nieuwe formule van het aanbestedingsrecht” 
 • Tender Nieuwsbrief (juli 2012) “Opkomen tegen een onregelmatige private aanbesteding: een ‘wassen neus’?”
 

Nevenactiviteit

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht

Lid van Bouwrecht-Net

Lid van 40+ Ronde Tafel 53

Co-auteur Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht

Secretaris-fiscaal van het Regtsgeleerd Leesgezelschap 'Themis' 1809

Lid van Koninklijke Zeilvereniging "Oostergo"

Talen

Nederlands & Fries

Actueel

Meer actualiteiten van mr. Th. (Theunis) Dankert

Waar Theunis u mee kan helpen:

Expertises

Aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteun

Natuurlijk wilt u de regels van het aanbestedingsrecht volgen en boetes voorkomen. Maar het is niet altijd even duidelijk of een afspraak wel of niet tegen de regels is. Er bestaan veel regels om de markt zo eerlijk mogelijk te maken en ongewenste concurrentie tussen overheden en bedrijven te voorkomen.

Vastgoed en civiel bouwrecht

Vastgoed en civiel bouwrecht zijn belangrijke aspecten van het recht die betrekking hebben op de aankoop, verkoop, verhuur, ontwikkeling en beheer van vastgoed. Bij ons advocatenkantoor zijn wij gespecialiseerd in vastgoed- en bouwrecht en kunnen wij u helpen bij het navigeren door de complexe wet- en regelgeving die hiermee samenhangt.

Energierecht

Nagenoeg CO2-neutraal in 2050: dat is een stevige ambitie. Marktpartijen en overheden zitten niet stil en initiatieven in de energiesector volgen elkaar in snel tempo op. Deze plannen moeten natuurlijk wel zorgvuldig worden uitgevoerd en aan alle wetten en regels voldoen. Bovendien is het van groot belang dat de afspraken…

Branches

Bouw & Vastgoed

Ons team van advocaten en notarissen is gespecialiseerd in bouw & vastgoed en helpt u met gericht advies over alle rechtsgebieden waarmee u te maken krijgt. Dat werkt goed en geeft rust.

Duurzaamheid & Energie

We volgen de ontwikkelingen op de voet en denken met u mee over juridische kwesties en oplossingen in duurzame energieprojecten. Onze advocaten en notarissen gespecialiseerd in duurzaamheid en energie helpen u graag verder.

Onderwijs

Hoe geeft u vorm aan ‘een leven lang leren’ in een speelveld vol uitdagingen, zoals digitalisering, lerarentekorten en prestatienormen? Een leven lang leren. We lezen het steeds vaker terug in beleidsstukken, en terecht. Continue persoonlijke ontwikkeling is noodzakelijk om mee te komen in de samenleving. Maar hoe geeft u vorm…

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op. Komt er een verhard fietspad in dit natuurgebied? Moet de school in deze kleine gemeente worden gesloten? Bij zulke vraagstukken is het recht dienend…

Zorg

Wij nemen de juridische aspecten voor onze rekening, zodat u zich kunt richten op het bieden van toegankelijke en kwalitatief goede zorg. De advocaten en notarissen van TRIP zijn bekend met de zorgsector en gespecialiseerd in het recht voor de gezondheidszorg. Een vergrijzende bevolking, oplopende personeelskosten, nieuwe behandelmethoden, financiële druk…