mr. Th. (Theunis) Dankert

mr. Th. (Theunis) Dankert

advocaat (partner)

Leeuwarden

Theunis is gespecialiseerd in (Europees) aanbestedingsrecht, staatssteun en mededingingsrecht. Daarnaast heeft hij bijzondere interesse in de Grond-, Weg- en Waterbouw (RAW-systematiek, bouwteam of UAV-GC). 

De wereld van aanbestedingsrecht, staatssteun en mededingingsrecht is een wirwar aan regels: een wereld waar Theunis de weg kent. Hij staat zowel overheden als ondernemingen bij. Hij voert een afwisselende praktijk die bestaat uit een combinatie van procederen, adviseren en begeleiden op verschillende terreinen. Theunis is betrokken, creatief en benaderbaar.

Jaar van beëdiging

2000

Expertises

Aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteun

Vastgoed en civiel bouwrecht

Energierecht

Branches

Bouw & Vastgoed

Duurzaamheid & Energie

Onderwijs

Overheid

Zorg

Opleidingen

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

Publicaties

 • Opstalrecht voor een WKO-installatie (Tender Nieuwsbrief - maart 2018)
 • Noot bij Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant, 18 november 2015 (JAAN 2016/2)
 • Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam, 30 september 2015 (JAAN 2015/248)
 • Annotatie bij Advies 184 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (JAAN 2015/7)
 • Het toetsingskader bij geschiktheidseisen enerzijds en bij een beroep op derden anderzijds (Tender Nieuwsbrief - april 2015; De Zaak)
 • Annotatie bij Commissie van Aanbestedingsexpert, 19 december 2014 (JAAN 2015/227)
 • Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen; goede bedoelingen, maar een doorstart blijft in de praktijk weerbarstig. (Insolad jaarboek 2014: De Curator en de Overheid, blz 89 t/m 117)
 • Noot bij Vzr. Rb. Den Haag, 24 september 2013 (JAAN 2014/8)
 • Noot bij Vzr. Rb. Den Haag, 25 april 2013 (JAAN 2015/139)
 • Motiveren, motiveren, motiveren - de nieuwe formule van het aanbestedingsrecht (Tender Nieuwsbrief - november 2012)
 • Opkomen tegen een onregelmatige private aanbesteding: een 'wassen neus'? (Tender Nieuwsbrief - juni 2012; De Zaak)
 

Nevenactiviteit

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht

Lid van Bouwrecht-Net

Lid van 40+ Ronde Tafel 53

Co-auteur Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht

Secretaris-fiscaal van het Regtsgeleerd Leesgezelschap 'Themis' 1809

Lid van Koninklijke Zeilvereniging "Oostergo"

Talen

Nederlands & Fries

Actueel

Meer actualiteiten van mr. Th. (Theunis) Dankert

Waar Theunis u mee kan helpen:

Expertises

Aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteun

Natuurlijk wilt u de regels van het aanbestedingsrecht volgen en boetes voorkomen. Maar het is niet altijd even duidelijk of een afspraak wel of niet tegen de regels is.

Vastgoed en civiel bouwrecht

Als geen ander kennen onze juristen de weg in de wereld van (bedrijfsmatig) vastgoed. Ons team helpt met integrale juridische oplossingen met betrekking tot civiel bouwrecht en vastgoed. Bezit uw organisatie of instelling onroerend goed? Verhuurt u vastgoed of wilt u vastgoed gaan ontwikkelen? Het klinkt eenvoudig, maar betreft vaak…

Energierecht

Advocaat energierecht Nagenoeg CO2-neutraal in 2050: dat is een stevige ambitie. Marktpartijen en overheden zitten niet stil en initiatieven in de energiesector volgen elkaar in snel tempo op. Deze plannen moeten natuurlijk wel zorgvuldig worden uitgevoerd en aan alle wetten en regels voldoen. Bovendien is het van groot belang dat…

Branches

Bouw & Vastgoed

Ons team van advocaten en notarissen is gespecialiseerd in bouw & vastgoed en helpt u met gericht advies over alle rechtsgebieden waarmee u te maken krijgt. Dat werkt goed en geeft rust.

Duurzaamheid & Energie

We volgen de ontwikkelingen op de voet en denken met u mee over juridische kwesties en oplossingen in duurzame energieprojecten. Onze advocaten en notarissen gespecialiseerd in duurzaamheid en energie helpen u graag verder.

Onderwijs

Hoe geeft u vorm aan ‘een leven lang leren’ in een speelveld vol uitdagingen, zoals digitalisering, lerarentekorten en prestatienormen? Een leven lang leren. We lezen het steeds vaker terug in beleidsstukken, en terecht. Continue persoonlijke ontwikkeling is noodzakelijk om mee te komen in de samenleving. Maar hoe geeft u vorm…

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op. Komt er een verhard fietspad in dit natuurgebied? Moet de school in deze kleine gemeente worden gesloten? Bij zulke vraagstukken is het recht dienend…

Zorg

Wij nemen de juridische aspecten voor onze rekening, zodat u zich kunt richten op het bieden van toegankelijke en kwalitatief goede zorg. De advocaten en notarissen van TRIP zijn bekend met de zorgsector en gespecialiseerd in het recht voor de gezondheidszorg. Een vergrijzende bevolking, oplopende personeelskosten, nieuwe behandelmethoden, financiële druk…