Het economisch strafrecht is in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen in omvang en relevantie. In de Wet op de economische delicten (WED) zijn, onder verwijzing naar andere wetten, honderden bepalingen opgenomen op basis waarvan strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Door de complexiteit van de regelgeving zijn ondernemingen zich er in veel gevallen niet van bewust dat zij het risico lopen om aangemerkt te worden als verdachte van een economisch delict.

Mogelijke consequenties in het economisch strafrecht

De consequenties van een strafrechtelijk onderzoek kunnen voor een onderneming zeer verstrekkend zijn. Zo geldt voor veel bepalingen die zijn opgenomen in de WED dat een boete kan worden opgelegd die maximaal tien procent van de jaaromzet bedraagt. Ook het stilleggen van de onderneming is mogelijk. Daarnaast kunnen de bestuurders van een onderneming individueel worden vervolgd als ‘feitelijk leidinggever’, met een mogelijke gevangenisstraf tot gevolg.

Naast de straffen en maatregelen die door de rechtbank kunnen worden opgelegd, heeft een strafrechtelijk onderzoek ook ingrijpende bijkomende consequenties, zoals mogelijke reputatieschade en kosten van (rechts)bijstand. Ook is het (bijvoorbeeld) mogelijk dat een onderneming die strafrechtelijk is veroordeeld niet meer in aanmerking komt voor het winnen van aanbestedingen.

Advisering over mogelijke onregelmatigheden

De strafrechtadvocaten van TRIP hebben ruime ervaring met het adviseren van ondernemingen die mogelijke onregelmatigheden zijn tegengekomen in hun bedrijfsvoering. Zij kunnen meehelpen te voorkomen dat de onderneming als verdachte wordt aangemerkt. Dat doen zij door het verbeteren van de compliance of het implementeren daarvan. Ook kunnen zij helpen bij de contractuele vastlegging van complexe vraagstukken, die bijvoorbeeld opkomen bij het doen van zaken met relaties uit ‘hoog-risicolanden’.

Bijstand tijdens strafrechtelijk onderzoek

Een onderneming die als verdachte wordt aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek heeft er groot belang bij om vanaf het eerste moment de bijstand in te schakelen van deskundige en gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Gedurende het onderzoek dienen er namelijk doorlopend keuzes te worden gemaakt die van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst. De strafrechtadvocaten van TRIP staan ondernemingen en bestuurders bij gedurende het gehele strafproces: tijdens doorzoekingen van bedrijfsruimtes en woningen, tijdens verhoren, en (uiteraard) in de rechtszaal. Ook voeren zij geregeld – ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging – schikkingsonderhandelingen met het Openbaar Ministerie. In veel gevallen geniet een schikking (‘transactie’) voor ondernemingen namelijk de voorkeur boven een openbare strafrechtelijke procedure.

Multidisciplinair team

Strafrechtelijke onderzoeken naar economische delicten hebben veelal raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht of ondernemingsrecht. Met ruim 80 advocaten en notarissen heeft TRIP ten aanzien van vrijwel ieder rechtsgebied en iedere sector ervaren specialisten in huis. Hierdoor is TRIP in staat om in uiteenlopende strafzaken een team samen te stellen dat de benodigde kennis en ervaring bezit.

Onze strafrechtadvocaten beschikken over expertise op het gebied van:

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Maak kennis met de rest van het team.

Actueel

Meer actualiteiten over Strafrecht

Branches

Onze specialisten binnen deze expertise hebben ervaring in de volgende branches:

Overzicht van alle expertises