Terug
HomeOntneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Het Openbaar Ministerie richt zich steeds meer op het financiële aspect in strafzaken en heeft de focus gelegd op het zoveel mogelijk “afpakken” van illegaal verkregen voordeel. Daartoe kan zij onder andere een ontnemingprocedure starten, waarin het “wederrechtelijk verkregen voordeel” kan worden afgepakt. In de meeste zaken wordt die vordering tegelijkertijd met de dagvaarding betekend en wordt deze tezamen met de strafzaak behandeld. In sommige gevallen is het echter ook mogelijk dat er al een uitspraak is in de strafzaak terwijl daarna nog een ontnemingsvordering door Justitie wordt ingediend.

Schikking treffen met Justitie

Het gaat veelal om ingewikkelde berekeningen waarbij voor het voeren van verweer deskundigheid noodzakelijk is. De inhoudelijke behandeling van de vordering op zitting wordt meestal voorafgegaan door een of meer schriftelijke rondes waarbij de advocaat al in een vroeg stadium verweer voert op de omvang van de vordering. Het is aan de verdachte om die vordering te weerleggen. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn een schikking te treffen met Justitie. Dit kan tot het moment dat de rechter uitspraak doet.

Vordering tot gijzeling

Is er een onherroepelijke uitspraak en staat de vordering vast, dan zijn de gevolgen niet gering. De invordering van het bedrag wordt overgedragen aan het CJIB. Indien er in een eerder stadium door Justitie beslag is gelegd. Dan zal dit gebruikt worden voor de betaling van de vordering. Bent u echter niet in staat die vordering tijdig (volledig) te voldoen dan volgt er meestal een vordering tot gijzeling. U kunt dan voor een jaar of meer gegijzeld worden. De hoogte van de vordering verandert daar echter niet door.

Ontnemingsvordering ontvangen?

Heeft u een ontnemingsvordering ontvangen? Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten kunnen u voorzien van advies en staan u tijdens de hele procedure bij. Loopt u tegen de invordering van de ontnemingsmaatregel aan, neem ook dan contact op met één van onze advocaten voor advies.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.