mr. J.C. (Jurian) van Galen

mr. J.C. (Jurian) van Galen

advocaat

Assen

Het zwaartepunt van de praktijk van Jurian bestaat uit het bijstaan van verdachten in financieel-economische strafzaken. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan onderzoeken naar valsheid in geschrift, witwassen en vermeende overtredingen van de Wet op de Economische Delicten. Daarnaast staat hij cliënten bij in uiteenlopende civiele procedures, en behandelt hij zaken die zich bevinden op het snijvlak van het strafrecht en het ondernemingsrecht. 

Jurian is in 2017 cum laude afgestudeerd en daarna is hij gaan werken bij het Openbaar Ministerie. Sinds oktober 2019 is hij werkzaam als advocaat. Eerst bij een groot kantoor in Amsterdam, en vanaf 2020 is hij verbonden aan TRIP Advocaten Notarissen. Jurian is analytisch sterk en weet in complexe zaken snel tot de kern te komen. Hij streeft ernaar om te komen tot een buitengerechtelijke oplossing, maar indien nodig zal hij uw zaak overtuigend presenteren in de rechtszaal.

Jaar van beëdiging

2019

Expertises

Strafrecht

Milieustrafrecht

Strafbeschikking

Arbeidsongeval

Branches

Zakelijke dienstverlening

Bouw & Vastgoed

Overheid

Opleidingen

Nederlands Recht Universiteit van Amsterdam

Talen

Nederlands & Engels

Actueel

Arbowet en strafrecht

Blogs
11 november 2021
Meer actualiteiten van mr. J.C. (Jurian) van Galen

Waar Jurian u mee kan helpen:

Expertises

Strafrecht

Strafrecht Het economisch strafrecht is in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen in omvang en relevantie. In de Wet op de economische delicten (WED) zijn, onder verwijzing naar andere wetten, honderden bepalingen opgenomen op basis waarvan strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Door de complexiteit van de regelgeving zijn ondernemingen zich er in…

Milieustrafrecht

Wat is milieustrafrecht? Het milieustrafrecht heeft betrekking op alle wetten en regels die te maken hebben met de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Bent u opgeroepen voor verhoor in verband met een milieudelict, heeft u een strafbeschikking ontvangen of moet u zelfs voorkomen voor de economische politierechter of meervoudige…

Strafbeschikking

Met een strafbeschikking legt het openbaar ministerie, zonder tussenkomst van een rechter, een straf op aan een persoon of onderneming. Het openbaar ministerie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor een strafmaximum geldt van ten hoogste 6 jaar gevangenisstraf. Strafbeschikking direct per post of na OM-zitting…

Arbeidsongeval

Wanneer er bij een bedrijf een arbeidsongeval plaatsvindt, en het Openbaar Ministerie meent dat het bedrijf haar leidinggevenden strafbaar hebben gehandeld, dan vindt vervolging veelal plaats op grond van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. Vervolging op grond van dit artikel kan leiden tot hoge boetes,…

Branches

Zakelijke dienstverlening

Compliance en het beheersen van juridische bedrijfsrisico’s zijn essentieel in de zakelijke dienstverlening. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Grenzen vervagen en regelgeving wordt steeds complexer. De technologische versnellingen zorgen er bovendien voor dat uw branche zichzelf steeds opnieuw moet uitvinden om relevant te blijven. Compliance en het…

Bouw & Vastgoed

Ons team van advocaten en notarissen is gespecialiseerd in bouw & vastgoed en helpt u met gericht advies over alle rechtsgebieden waarmee u te maken krijgt. Dat werkt goed en geeft rust.

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op. Komt er een verhard fietspad in dit natuurgebied? Moet de school in deze kleine gemeente worden gesloten? Bij zulke vraagstukken is het recht dienend…