Terug naar blogs

Arbowet en strafrecht

Arbowet en strafrecht
11 november 2021
|
Blogs

In de meeste gevallen worden overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het daarop gebaseerde Arbeidsomstandighedenbesluit bestuursrechtelijk gehandhaafd. De boetes die in dat geval worden opgelegd, hebben doorgaans geen enkel ander gevolg dan dat ze worden gevoeld in de portemonnee.

Dat ligt anders als er strafrechtelijk wordt gehandhaafd. De gevolgen daarvan zijn over het algemeen veel verstrekkender. Zo is het uitgangspunt bij een dodelijk ongeval dat er een openbare terechtzitting volgt. Dat kan gepaard gaan met veel negatieve publiciteit en daardoor reputatieschade. Een strafrechtelijke veroordeling kan bovendien ook op andere vlakken consequenties hebben, zoals voor het verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP). Ook kan een strafrechtelijke veroordeling een probleem vormen voor het winnen van aanbestedingen en/of het afsluiten van een verzekering.

Arbowet en strafrecht: hoge boetes en bijkomende straffen

In geval van een strafrechtelijke vervolging en veroordeling zijn ook de boetes hoger. Er kunnen boetes tot maximaal € 870.000,00 worden opgelegd of, als dit geen passende bestraffing vormt, 10% van de jaaromzet. Daarnaast kunnen ook bijkomende straffen worden opgelegd zoals het stilleggen van een onderneming.

Vervolging natuurlijke personen

Niet alleen kan een onderneming strafrechtelijk worden vervolgd. Ook kunnen degenen die opdracht tot of feitelijk leiding aan de ‘verboden gedraging’ hebben gegeven, persoonlijk worden vervolgd. Aan deze zogeheten opdrachtgevers of feitelijk leidinggevers kunnen gevangenisstraffen en/of taakstraffen worden opgelegd.

Kapstokartikel

Dergelijke straffen lijken gereserveerd voor ernstige gevallen, waarbij (rechts)personen moedwillig de wet hebben overtreden, maar toch is dat lang niet altijd zo. Regelmatig komt het voor dat bestuurders of leidinggevenden niet hebben voorzien dat een bepaald ongeval zich zou kunnen voordoen, maar toch worden veroordeeld. De oorzaak hiervan ligt in de formulering van artikel 32 Arbowet (het zogeheten kapstokartikel). Het artikel luidt als volgt:

“Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.”

Risicoaansprakelijkheid?

Deze bepaling wordt in de praktijk nader ingevuld aan de hand van meer specifieke overtredingen van de Arbowet of het Arbobesluit. Het voeren van verweer is daarbij niet gemakkelijk, omdat achteraf gezien altijd maatregelen te bedenken waren geweest die het ongeval hadden kunnen voorkomen. Anderzijds is het voeren van verweer ook niet onmogelijk. De Hoge Raad heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat bijvoorbeeld de feitelijk leidinggevers bekend moesten zijn met de concrete gevaarscheppende situatie. Een algemene bekendheid daarmee – bijvoorbeeld dat blootstelling aan asbest gevaarlijk is – is daarvoor onvoldoende. Voor een veroordeling is in dit voorbeeld dan nodig dat de werkgever weet dat een werknemer in de organisatie daadwerkelijk aan asbest blootgesteld zou kunnen worden.

Zoekt u een Arbowet advocaat voor een bedrijfsongeval? Bel voor hulp!

Kortom, zaken met ernstig letsel, dodelijke afloop of blootstelling aan gevaarlijke stoffen zullen door het OM strafrechtelijk worden vervolgd. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten Peter Koops en Jurian van Galen kunnen u hierin bijstaan. Is er een ongeval op de werkvloer gebeurd en wilt u hierover advies? Bijvoorbeeld over de meldplicht of rechtsbijstand tijdens verhoren, bel dan gerust één van onze strafrechtadvocaten.

Zij hebben ruime ervaring met ongevallen op de werkvloer binnen verschillende branches. Denk hierbij aan bouw & vastgoed, transport & logistiek en industrie.

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde nieuwsberichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer