mr. drs. P. (Peter) Koops

mr. drs. P. (Peter) Koops

advocaat (partner)

Assen / Groningen

Peter is gespecialiseerd in het bijzonder strafrecht, met name op het gebied van milieustrafrecht, fiscaal strafrecht, Arbowetgeving, fraude en corruptie. Hij procedeert, adviseert en is betrokken bij het uitvoeren van interne onderzoeken en het verbeteren van compliance met betrekking tot fraude, corruptie, witwassen en het sanctierecht. 

Peter is een ervaren procesadvocaat en treedt op in complexe, omvangrijke en mediagevoelige strafzaken. Hij heeft voor het verlenen van optimale bijstand de beschikking over een team van junior advocaten en paralegals en werkt waar nodig samen met andere disciplines, zowel intern als extern. Vanuit zijn werk in het bijzonder strafrecht heeft hij ruime ervaring met opsporingsautoriteiten als de FIOD, Douane en NVWA, maar ook met regionale opsporingsautoriteiten als de FUMO en de RUD. 

Jaar van beëdiging

2012

Expertises

Strafrecht

Milieustrafrecht

Strafbeschikking

Arbeidsongeval

Branches

Zakelijke dienstverlening

Bouw & Vastgoed

Transport & Logistiek

Opleidingen

Bedrijfskunde

Nederlands Recht en Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen

Nevenactiviteit

Lid van de Ronde Tafel 70

Talen

Nederlands, Duits & Engels

Actueel

Meer actualiteiten van mr. drs. P. (Peter) Koops

Waar Peter u mee kan helpen:

Expertises

Strafrecht

Strafrecht Het economisch strafrecht is in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen in omvang en relevantie. In de Wet op de economische delicten (WED) zijn, onder verwijzing naar andere wetten, honderden bepalingen opgenomen op basis waarvan strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Door de complexiteit van de regelgeving zijn ondernemingen zich er in…

Milieustrafrecht

Wat is milieustrafrecht? Het milieustrafrecht heeft betrekking op alle wetten en regels die te maken hebben met de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Bent u opgeroepen voor verhoor in verband met een milieudelict, heeft u een strafbeschikking ontvangen of moet u zelfs voorkomen voor de economische politierechter of meervoudige…

Strafbeschikking

Met een strafbeschikking legt het openbaar ministerie, zonder tussenkomst van een rechter, een straf op aan een persoon of onderneming. Het openbaar ministerie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor een strafmaximum geldt van ten hoogste 6 jaar gevangenisstraf. Strafbeschikking direct per post of na OM-zitting…

Arbeidsongeval

Wanneer er bij een bedrijf een arbeidsongeval plaatsvindt, en het Openbaar Ministerie meent dat het bedrijf haar leidinggevenden strafbaar hebben gehandeld, dan vindt vervolging veelal plaats op grond van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. Vervolging op grond van dit artikel kan leiden tot hoge boetes,…

Branches

Zakelijke dienstverlening

Compliance en het beheersen van juridische bedrijfsrisico’s zijn essentieel in de zakelijke dienstverlening. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Grenzen vervagen en regelgeving wordt steeds complexer. De technologische versnellingen zorgen er bovendien voor dat uw branche zichzelf steeds opnieuw moet uitvinden om relevant te blijven. Compliance en het…

Bouw & Vastgoed

Ons team van advocaten en notarissen is gespecialiseerd in bouw & vastgoed en helpt u met gericht advies over alle rechtsgebieden waarmee u te maken krijgt. Dat werkt goed en geeft rust.

Transport & Logistiek

Snelheid is een bepalende factor in de transport & logistiek. Ons team kan juridische kwesties soepel oplossen, zodat u verder kunt met uw werk. Doordat ons kantoor in staat is om snel te schakelen kan voorkomen worden dat uw transport stil komt te liggen. Is dit al wel het geval?…