Terug
HomeExpertisesStrafrechtStrafbeschikking

Strafbeschikking

Strafbeschikking

Wat is een strafbeschikking?

Met een strafbeschikking legt het openbaar ministerie, zonder tussenkomst van een rechter, een straf op aan een persoon of onderneming. Het openbaar ministerie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor een strafmaximum geldt van ten hoogste 6 jaar gevangenisstraf.

Strafbeschikking direct per post of na OM-zitting

In sommige gevallen kan het openbaar ministerie direct, per post, een strafbeschikking uitvaardigen. Daar wordt over het algemeen voor gekozen in minder ernstige zaken, waarin het openbaar ministerie alleen een relatief lage geldboete oplegt. Als het openbaar ministerie van plan is om een taakstraf, rijontzegging of een relatief hoge geldboete op te leggen, dan wordt de verdachte uitgenodigd voor een OM-zitting. Tijdens deze zitting wordt de verdachte gehoord door de officier van justitie en wordt aan de verdachte een strafvoorstel gedaan.

Het is niet toegestaan om via een strafbeschikking een gevangenisstraf of een taakstraf van meer dan 180 uur op te leggen. Als het openbaar ministerie vindt dat een dergelijke straf passend is, dan wordt de zaak voor de rechter gebracht. Hierdoor wordt in relatief ernstige zaken over het algemeen niet gekozen voor een strafbeschikking.

Verzet instellen tegen een strafbeschikking

Tegen een strafbeschikking kan verzet worden ingesteld. In dat geval brengt het openbaar ministerie de zaak in de regel alsnog voor de rechter. Het instellen van verzet kan er echter ook toe leiden dat het openbaar ministerie de zaak alsnog seponeert. Ook leidt verzet in veel gevallen tot een vrijspraak of tot een lagere straf.

Als de strafbeschikking in persoon is uitgereikt, dan moet verzet worden ingesteld binnen veertien dagen na het uitreiken. Er geldt echter een termijn van zes weken in het geval van een overtreding welke ten hoogste vier maanden voor toezending van de strafbeschikking is begaan en waarvoor een geldboete van niet meer dan € 340,00 wordt opgelegd.

Gevolgen strafbeschikking

Als u een strafbeschikking opgelegd krijgt en u stelt geen (tijdig) verzet in en/of als u de strafbeschikking vrijwillig betaalt, dan wordt deze onherroepelijk.  Het gevolg hiervan is dat u een strafblad krijgt. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Zo kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat kan onder andere betekenen dat u niet in aanmerking komt voor een bepaalde baan of voor vrijwilligerswerk.

Ook ondernemingen hebben een justitiële documentatie (strafblad), waarop alle strafrechtelijke gegevens worden vermeld. Een (onherroepelijke) strafbeschikking komt daarop terecht. Dat kan voor een onderneming verstrekkende consequenties hebben. Zo kan het zijn dat een onderneming geen vergunningen meer kan krijgen, geen financiering meer krijgt of geen verzekering meer kan afsluiten. Ook komt het regelmatig voor dat ondernemingen niet meer met succes kunnen meedoen aan een aanbesteding, als gevolg van het strafblad. Het verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is eveneens een probleem. Deze VOG RP kan bijvoorbeeld vereist zijn als uw onderneming werkt met vertrouwelijke gegevens of met kwetsbare personen. Ook kan een VOG RP een voorwaarde zijn om lid te kunnen worden van een brancheorganisatie.

Daarnaast kan een aantekening op de justitiële documentatie van uw onderneming er bijvoorbeeld toe leiden dat uw onderneming niet meer in aanmerking komt om zaken te doen met overheidsinstanties. Kortom, niets ondernemen tegen een strafbeschikking – ook in geval van relatief minder ernstige feiten – kan verstrekkende gevolgen hebben.

Gespecialiseerde advocaten in Groningen, Leeuwarden en Assen

In veel gevallen loont het om verzet in te stellen tegen een strafbeschikking. Bovendien kunnen de gevolgen van een strafbeschikking ingrijpend zijn. Het is daarom in veel gevallen raadzaam om een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen om verzet aan te tekenen. De strafrechtadvocaten van TRIP hebben ruime ervaring met het aanvechten van strafbeschikkingen en het bepleiten van strafzaken bij de strafrechter. 

Heeft u een strafbeschikking ontvangen? En wenst u dat er namens u verzet wordt aangetekend? Of wilt u van gedachten wisselen over de voor- en nadelen van het aantekenen van verzet? Bel dan vrijblijvend met Peter Koops (06 57 44 14 65) of Jurian van Galen (06 55 00 21 33).

Strafbeschikking ontvangen

Velden met * zijn vereist

MM slash DD slash JJJJ
Met het versturen van dit bericht gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Maak kennis met het team

Overzicht van alle expertises