Hoe kunnen wij u helpen?

Aanbestedingsrecht, mededingingrecht & staatssteun

Natuurlijk wilt u de regels volgen en boetes voorkomen. Maar het is niet altijd even duidelijk of een afspraak wel of niet tegen de regels is.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Niemand zit te wachten op schade. Als er dan toch iets misgaat, is het fijn dat de schade eerlijk en volgens de regels wordt afgehandeld.

Arbeidsrecht & Pensioen

Een verstoorde relatie is moeilijk te herstellen en heeft impact op zowel de werkgever als de werknemer. Daarom willen we zulke problemen oplossen én voorkomen.

Bedrijfsadvisering, herstructureringen en insolventie

Komt uw bedrijf ineens in de problemen? Juist bij financieel zwaar weer vergroot tijdig ingrijpen uw kansen op een positieve afloop.

Bestuursrecht

U doet uw best om met iedereen rekening te houden. Het algemeen belang is hierbij leidend. Dat zorgt soms voor lastige kwesties.

Erfrecht & Estate planning

U kunt bij ons terecht voor alle juridische vraagstukken die te maken hebben met nalatenschappen en erfgenamen, nu of in de toekomst.

Familierecht

Veranderingen in uw leven zijn emotioneel. Het is soms lastig om recht te doen aan alle gevoelens en tegelijkertijd goede afspraken te maken.

Fusies & Overnames

Bij fusies en overnames komen een hoop rechtsgebieden samen. Onze specialisten weten welke details u echt niet over het hoofd mag zien.

Huurrecht

Zowel huurders als verhuurders hebben rechten én plichten. Helaas is de wetgeving niet altijd even helder. Wij helpen u bij juridische vragen.

ICT-recht

Het gemak van de digitalisering leidt ook tot nieuwe juridische vraagstukken. Ons team heeft antwoord op uw vragen en biedt snelle ondersteuning.

Intellectueel eigendomsrecht

Ons team kan u precies vertellen waar de wettelijke grenzen liggen, wanneer deze grenzen zijn overschreden én wat u hieraan kunt doen.

Internationaal ondernemen

Met welke regels moet u over de grens rekening houden? Hoe kunt u uw recht halen bij een conflict met een buitenlandse leverancier?

Ondernemingsrecht

Soms komt u als bestuurder of ondernemer kwesties tegen die u nog niet eerder bij de hand heeft gehad. Dan is het fijn om te kunnen sparren.

Privacy

Het is goed dat onze privacy beschermd wordt. De wirwar aan regels leidt echter regelmatig tot verwarring en onpraktische situaties.

Strafrecht

Het economisch strafrecht is in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen in omvang en relevantie. In de Wet op de economische delicten (WED) zijn, onder verwijzing naar andere wetten, honderden bepalingen opgenomen op basis waarvan strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Door de complexiteit van de regelgeving zijn ondernemingen zich er in veel gevallen niet van bewust dat zij het risico lopen om aangemerkt te worden als verdachte van een economisch delict.

Tuchtrecht

Een tuchtklacht heeft grote impact op u en uw werk. Valt u werkelijk iets te verwijten? Samen kiezen we de juiste strategie voor uw verweer.

Vastgoed & Civiel bouwrecht

Als geen ander kennen onze juristen de weg in de wereld van (bedrijfsmatig) vastgoed. Ons team helpt met integrale juridische oplossingen.

WSNP & Schuldhulpverlening

Financiële problemen en het verlies van grip op uw leven zorgen voor stress. Helaas lukt het niet altijd om geldproblemen zelf op te lossen.

Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer