Hoe kunnen wij u helpen?

Aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteun

Natuurlijk wilt u de regels van het aanbestedingsrecht volgen en boetes voorkomen. Maar het is niet altijd even duidelijk of een afspraak wel of niet tegen de regels is.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Niemand zit te wachten op schade. Als er dan toch iets misgaat, is het fijn dat de schade eerlijk en volgens de regels wordt afgehandeld. Niemand zit te wachten op schade, ook niet als deze goed is verzekerd. Maar als er dan toch iets misgaat, is het fijn dat de…

Arbeidsrecht en pensioen

Een verstoorde arbeidsrelatie is moeilijk te herstellen en heeft impact op werkgever en werknemer. Daarom willen we zulke problemen op het gebied van arbeidsrecht oplossen én voorkomen. Niemand heeft baat bij problemen in de arbeidsrelatie. Daarom willen we dergelijke problemen niet alleen oplossen, maar vooral voorkomen. Bent u op zoek…

Bedrijfsadvisering, herstructurering en insolventie

Bedrijfsadvisering, herstructurering en insolventie Komt uw bedrijf ineens in de problemen? Juist bij financieel zwaar weer vergroot tijdig ingrijpen en goede bedrijfsadvisering uw kansen op een positieve afloop en het voorkomen van insolventie. Een onverstandige investering, onrust in de markt of een belangrijke afnemer die weigert te betalen… er zijn…

Bestuursrecht

U doet uw best om met iedereen rekening te houden. Het algemeen belang is hierbij leidend. Dat zorgt soms voor lastige kwesties. Een advocaat bestuursrecht van TRIP helpt u graag verder.

Energierecht

Nagenoeg CO2-neutraal in 2050: dat is een stevige ambitie. Marktpartijen en overheden zitten niet stil en initiatieven in de energiesector volgen elkaar in snel tempo op. Deze plannen moeten natuurlijk wel zorgvuldig worden uitgevoerd en aan alle wetten en regels voldoen. Bovendien is het van groot belang dat de afspraken…

Erfrecht en estate planning

U kunt bij ons terecht voor alle juridische vraagstukken die te maken hebben met het erfrecht & estate planning, nu of in de toekomst. Wat moet u als executeur eigenlijk allemaal doen? De verdeling en afhandeling van een erfenis kan ingewikkeld blijken, ook bij een testament. Of misschien heeft u…

Familierecht

Familierecht Veranderingen in uw leven zijn emotioneel. Het is soms lastig om recht te doen aan alle gevoelens en tegelijkertijd goede afspraken te maken. Onze specialisten in familierecht helpen u hierbij. Gaat u trouwen en twijfelt u over gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden? Of ligt u in scheiding en…

Fusies en overnames

Fusies en overnames Bij een fusie of overname komen een hoop rechtsgebieden samen. Onze specialisten weten welke details u echt niet over het hoofd mag zien. Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een ander bedrijf overnemen? Bij fusies en overnames komen een hoop rechtsgebieden samen. Wat zijn de rechten…

German Desk

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen den Niederlanden und Deutschland, aber auch viele Unterschiede. Nicht nur die Sprache, sondern auch das Rechtssystem ist anders. Das Juristenteam unseres German Desk ist mit den verschiedenen Rechtsgebieten vertraut, mit denen Sie zu tun haben werden, wenn Sie von Deutschland aus in den Niederlanden Geschäfte…

Huurrecht

Zowel huurders als verhuurders hebben rechten én plichten. Helaas is de wetgeving niet altijd even helder. Wij helpen u bij juridische vragen over het huurrecht. Van woning tot bedrijfspand: zowel huurders als verhuurders hebben rechten én plichten. Helaas is de wetgeving op dit vlak niet altijd even helder. Een misverstand…

ICT-recht

ICT-recht Het gemak van de digitalisering leidt ook tot nieuwe juridische vraagstukken. Ons team heeft antwoord op uw vragen en biedt snelle ondersteuning met betrekking tot ICT-recht. Wat kunt u doen als een IT-project niet naar wens verloopt? Waar moet u rekening mee houden als u uw producten of diensten…

Intellectueel eigendomsrecht

Ons team kan u precies vertellen waar de wettelijke grenzen liggen, wanneer deze grenzen zijn overschreden én wat u hieraan kunt doen. Lees meer over intellectueel eigendomsrecht. Uw eigen product ligt ineens onder een andere merknaam in de winkels. Een Amerikaans concern met dezelfde naam vraagt u om de naam…

Internationaal ondernemen

Met welke regels moet u over rekening houden bij internationaal ondernemen? Hoe kunt u uw recht halen bij een conflict met een buitenlandse leverancier? Over de grens lonken veel kansen. Steeds meer van onze cliënten opereren dan ook in internationaal vaarwater. Internationaal zaken doen brengt extra uitdagingen met zich mee.

Ondernemingsrecht

Soms komt u als bestuurder of ondernemer kwesties tegen die u nog niet eerder bij de hand heeft gehad. Dan is het fijn om te kunnen sparren over het ondernemingsrecht. Wat maakt een succesvolle ondernemer? Er is geen vast recept, maar vrijwel altijd behoren daadkracht en een brede kennis tot…

Privacy

Privacyrecht Het is goed dat onze privacy beschermd wordt. De wirwar aan regels leidt echter regelmatig tot verwarring en onpraktische situaties. Mag u al uw klanten een nieuwsbrief sturen? Een dossier doorsturen naar een collega? Een foto van een afgeronde renovatie op Facebook plaatsen? Het is natuurlijk goed dat onze…

Strafrecht

Strafrecht Het economisch strafrecht is in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen in omvang en relevantie. In de Wet op de economische delicten (WED) zijn, onder verwijzing naar andere wetten, honderden bepalingen opgenomen op basis waarvan strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Door de complexiteit van de regelgeving zijn ondernemingen zich er in…

Tuchtrecht

Een klacht heeft grote impact op u en uw werk. Valt u werkelijk iets te verwijten? Samen kiezen we vanuit het tuchtrecht de juiste strategie voor uw verweer. U doet uw best om uw vak zo goed mogelijk uit te voeren. Een tuchtklacht heeft dan ook grote impact op u…

Vastgoed en civiel bouwrecht

Als geen ander kennen onze juristen de weg in de wereld van (bedrijfsmatig) vastgoed. Ons team helpt met integrale juridische oplossingen met betrekking tot civiel bouwrecht en vastgoed. Bezit uw organisatie of instelling onroerend goed? Verhuurt u vastgoed of wilt u vastgoed gaan ontwikkelen? Het klinkt eenvoudig, maar betreft vaak…

WSNP en schuldhulpverlening

WSNP en schuldhulpverlening Financiële problemen en het verlies van grip op uw leven zorgen voor stress. Helaas lukt het niet altijd om geldproblemen op te lossen zonder schuldhulpverlening. Vaak begint een schuld klein, maar de bedragen kunnen zich snel opstapelen. Zowel de financiële problemen als het verlies van grip op…

Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer