Terug
HomeCommuun strafrechtOplichting

Oplichting

Oplichting

Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Kort gezegd is oplichting een vorm van bedrog, waarbij een ander (door bedrog) wordt bewogen tot het afgeven van geld of goederen.

Oplichting moeilijk te bewijzen

Oplichting is in veel gevallen een moeilijk te bewijzen delict. Het is aan het Openbaar Ministerie om onder meer te bewijzen dat er sprake is van een vorm van bedrog. De wet noemt als vormen van bedrog onder andere ‘listige kunstgrepen’ (oftewel bedrieglijke handelingen) en een ‘samenweefsel van verdichtsels’ (oftewel leugens). Daarnaast dient het Openbaar Ministerie te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen het bedrog en de afgifte van het geld of de goederen, en dient ook te worden bewezen dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld.

Het komt regelmatig voor dat met succes verweer kan worden gevoerd tegen het vermeende bedrog, of tegen het bestaan van het causaal verband. Het is namelijk zo dat veel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval, waarbij ook de eigen oplettendheid van het slachtoffer van belang is. Daarbij speelt ook diens kennis, leeftijd of verstandelijk vermogen een belangrijke rol. Het is van belang om in een vroeg stadium de mogelijke verweren met uw advocaat te bespreken zodat deze goed onderbouwd en consistent naar voren kunnen worden gebracht.

Maximale straf oplichting

Oplichting kent een maximale gevangenisstraf van vier jaar. Daarnaast kan een hoge geldboete worden opgelegd. Wanneer de verdachte een onderneming is, kan in sommige gevallen zelfs een geldboete ter hoogte van maximaal 10% van de jaaromzet van de onderneming worden opgelegd.

Rechtsbijstand door gespecialiseerde advocaten

Wanneer u, of uw onderneming, verdacht wordt van oplichting, is het van groot belang om een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. Op die manier kunnen de ingrijpende gevolgen van het strafrechtelijk onderzoek zo veel mogelijk worden beperkt.

De strafrechtadvocaten van TRIP zijn gespecialiseerd in het economisch strafrecht, en hebben ruime ervaring met omvangrijke fraudeonderzoeken naar (onder andere) oplichting. Onze advocaten hanteren een praktische en proactieve benadering. Zij stellen direct een onderzoek in naar de verweren die namens u gevoerd kunnen worden, en brengen uw kant van het verhaal bij het openbaar ministerie onder de aandacht. Op die manier wordt de balans in het dossier tijdig hersteld en kan zelfs een procedure worden voorkomen. Onze advocaten proberen een opsporingsonderzoek namelijk zoveel mogelijk buitengerechtelijk af te doen, door middel van een sepot, transactie of strafbeschikking. Als een zitting niet te voorkomen is, dan staan zij u ook daarin bij om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Verdacht van oplichting

Wordt u, of uw onderneming, verdacht van oplichting? Of heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peter Koops of Jurian van Galen.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.