Terug
HomeFiscaal strafrecht

Fiscaal strafrecht

Fiscaal strafrecht

Fiscaal strafrecht / FIOD

De Belastingdienst is niet alleen belast met de inning van de belastingen, maar tevens is zij bevoegd om strafbare feiten op te sporen en straffen op te leggen. Het onderzoek naar strafbare feiten wordt uitgevoerd door de FIOD. Lees hieronder meer over het fiscaal strafrecht.

Opsporingsonderzoek

De FIOD heeft vergaande bevoegdheden om strafbare feiten op te sporen. Zo kunnen woningen en kantoren worden doorzocht en kan administratie in beslag worden genomen. Ook kunt u als verdachte worden aangehouden en vastgezet voor verhoor. Op de toepassing van dit soort dwangmiddelen van de FIOD zijn de regels van het (fiscale-) strafprocesrecht van toepassing. Zo bent u bijvoorbeeld als verdachte niet verplicht om antwoorden te geven op vragen en heeft u voorafgaand aan het eerste politieverhoor recht op bijstand van een advocaat. Ook kunt u tijdens het verhoor door een advocaat worden bijgestaan.

Strafrechter of fiscale strafbeschikking

Na het opsporingsonderzoek zal de FIOD in overleg met het Openbaar Ministerie moeten beslissen wat er met uw zaak moet gebeuren. In uw zaak kan worden beslist door het Openbaar Ministerie tot verdere vervolging bij de strafrechter, maar ook kan een fiscale strafbeschikking worden opgelegd. Welke variant wordt gekozen, hangt vaak af van de ernst van de zaak en de hoogte van het vermoedelijk ontstane nadeel voor de fiscus. Soms is het mogelijk dat een regeling met de FIOD wordt getroffen, waardoor uiteindelijk van strafvervolging wordt afgezien en de afspraken worden vastgelegd in een zogeheten ‘transactie’. Het voordeel daarvan is dat u geen strafblad krijgt. Het vroegtijdig inschakelen van kundige rechtsbijstand is daarvoor een vereiste.

Onze specialisten in fiscaal strafrecht staan u bij

Ook als strafrechtelijke vervolging niet meer te vermijden is, kunt u met ons kantoor contact opnemen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het fiscaal strafrecht. Zij staan u bij tijdens een inval door de FIOD, tijdens verhoren en tijdens de terechtzitting voor de strafrechter. Of het nu gaat om een eenvoudige strafbeschikking voor het niet doen van een aangifte of ingewikkelde belastingfraude, onze advocaten hebben op al deze gebieden de benodigde specialistische kennis en ervaring.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.