Terug naar fiscaal strafrecht

Fiscale strafbeschikking

Fiscale strafbeschikking

De Belastingdienst kan niet alleen aanslagen controleren en naheffingen opleggen, maar zij is tevens bevoegd om strafbare feiten op te sporen en daarvoor zelfstandige straffen op te leggen. De Belastingdienst kan in zulke gevallen een zogeheten ‘fiscale strafbeschikking’ opleggen. Dit is hetzelfde als een gewone strafbeschikking, maar in dit geval dus opgelegd door de fiscus.

De grondslag voor de fiscale strafbeschikking is neergelegd in de Wet OM-afdoening, op grond waarvan het Openbaar Ministerie net als de fiscus bevoegd is geworden om, zonder tussenkomst van de rechter, straffen uit te delen. Meestal heeft de fiscale strafbeschikking de vorm van een geldboete, maar ook andere straffen zijn denkbaar, zoals het voldoen aan een fiscale verplichting of het afstand doen van voorwerpen.

Ingetrokken of gewijzigde strafbeschikking door verzet

De strafbeschikking is geïntroduceerd om de rechterlijke macht te ontlasten. Het voordeel daarvan is dat veel strafbare feiten efficiënt kunnen worden afgedaan zonder tussenkomst van een rechter, maar dat is tegelijkertijd het nadeel. Controle door een rechter dwingt immers om de zaken goed op orde te hebben. Nu die controle er niet direct is, gaat dat soms ten koste van de kwaliteit van het opsporingsonderzoek en de daaraan verbonden gevolgen. Gelukkig is er daarom de mogelijkheid om tegen de fiscale strafbeschikking verzet aan te tekenen. Daarmee dwingt u af dat de zaak door een rechter wordt beoordeeld. Ook kan het verzet ertoe leiden dat de strafbeschikking wordt gewijzigd of zelfs wordt ingetrokken.

Voorkom een strafblad

Voor de fiscale strafbeschikking gelden onverkort de regels uit het strafrecht. U heeft bijvoorbeeld recht op bijstand van een advocaat, zwijgrecht, recht om te weten waarvan u verdacht wordt, enzovoort. Verder is het goed om te weten dat het voldoen aan de strafbeschikking, door bijvoorbeeld betaling van de geldboete, tot gevolg heeft dat u een strafblad krijgt. Dit kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag (de VOG). Het is daarom raadzaam om in een vroeg stadium samen met één van onze gespecialiseerde advocaten uw zaak te beoordelen. Daarbij is snelheid geboden, omdat verzet in de regel binnen twee weken moet worden ingesteld.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u een strafbeschikking ontvangen en overweegt u verzet, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch of via onderstaand contactformulier. Onze gespecialiseerde advocaten bekijken samen met u of een procedure zinvol is en staan u tevens bij tijdens het opsporingsonderzoek, tijdens verhoren en op zitting.

Strafbeschikking ontvangen

Velden met * zijn vereist

MM slash DD slash JJJJ
Met het versturen van dit bericht gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.