Terug
HomeArbeidsomstandighedenwet (Artikel 32)

Arbeidsomstandighedenwet (Artikel 32)

Arbeidsomstandighedenwet (Artikel 32)

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Dit is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, waarin onder andere artikel 32 belangrijk is. Dit artikel luidt als volgt:

“Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.”

Voorbeelden maatregelen Arbeidsomstandighedenwet

De handelingen die de werkgever moet verrichten of juist moet nalaten staan vermeld in de talloze bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet en het daarop gebaseerde Arbeidsomstandighedenbesluit. Een bekend voorbeeld is het verbod op het gebruik van overbruggingen om machines zonder de daarop geïnstalleerde beveiliging te kunnen laten draaien. Andere voorbeelden betreffen het verbod om werknemers zonder persoonlijke beschermingsmiddelen met gevaarlijke stoffen te laten werken of om zonder beveiliging op hoogte te werken.

Artikel 32 stelt bepaalt dus dat de werkgever verplicht is om maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen en om ervoor te zorgen dat deze maatregelen worden nageleefd. Hierdoor kunnen werknemers veilig werken. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart te brengen en vervolgens passende maatregelen te treffen om deze risico’s te verminderen of weg te nemen. Het doel van de Arbeidsomstandigheden wet is onder andere het aanbrengen van een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor werknemers.

Advies over verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet

Om aan deze verplichting te voldoen, moet de werkgever onder andere zorgen voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin worden de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart gebracht en wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te verminderen. Daarnaast moet de werkgever zorgen voor goede instructies en voorlichting aan werknemers over de risico’s en de te nemen maatregelen.

Als advocatenkantoor kunnen wij u helpen om aan dergelijke verplichtingen te voldoen. Wij kunnen u adviseren over de te nemen maatregelen en de te volgen procedures en wij kunnen u bijstaan als er onverhoopt toch een arbeidsongeval plaatsvindt. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het verlenen van bijstand tijdens verhoren door de Arbeidsinspectie en hebben vele complexe zaken in de rechtszaal bepleit. Onze advocaten zijn niet alleen kundig in de verdediging, maar zij kunnen ook helpen bij de preventie van ongevallen door het opstellen van aanvullende maatregelen om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen.

Wilt u meer informatie over de gevolgen van een opsporingsonderzoek door de Arbeidsinspectie én en de strafrechtelijke vervolging van een Arbeidsongeval, lees dan hier verder de blog van mr. drs. P. Koops over dit onderwerp.

Vrijblijvend contact met een advocaat

Bent u benieuwd naar wat TRIP Advocaten Notarissen voor u kan betekenen op het gebied van arbeidsomstandigheden? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken en u verder te helpen. Wilt u direct contact? Neem dan contact met Peter Koops of Jurian van Galen, zij kunnen u adviseren over de juiste wijze voor verplichtingen rondom de Arbeidsomstandighedenwet en het strafrecht.

Contactformulier

Velden met * zijn vereist

Met het versturen van dit bericht gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.