Terug naar homepage

Fiscale procedures

Fiscale procedures

Onenigheid met de Belastingdienst lost zich niet zelden op in een fiscale procedure. Zo’n procedure begint meestal met een naheffingsaanslag of vragen van de Belastingdienst. Ook kan een boekenonderzoek aanleiding geven tot discussie met uiteindelijk een fiscale procedure als gevolg.

Als u er in gesprekken met de Belastingdienst niet uitkomt en een aanslag of beschikking is opgelegd, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan na de bezwaarfase in beroep, hoger beroep en cassatie worden gegaan. Op al deze procedures zijn de fiscale spelregels van toepassing, die zijn opgenomen in verschillende wetten, waarvan de meest bekende de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de Algemene Wet Bestuursrecht zijn.

In fiscale procedures is bijstand van een advocaat niet verplicht. Toch is het verstandig om deskundige bijstand in te schakelen. Het voeren van fiscale procedures is namelijk een vak apart en vereist specialistische kennis. Onze advocaten hebben ruime ervaring met fiscale procedures en staan u dan ook graag bij.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.