Terug naar fiscale procedures

Bezwaar / beroep tegen aanslag

Bezwaar / beroep tegen aanslag

Bezwaar / beroep tegen aanslag

Wanneer u het niet eens bent met een aanslag of beschikking van de Belastingdienst, dan kunt u daartegen in eerste instantie binnen zes weken bezwaar aantekenen. Deze termijn kan vaak worden verlengd, bijvoorbeeld omdat u nog niet in het bezit bent van het dossier op basis waarvan de Belastingdienst haar aanslag heeft gebaseerd. Leidt een bezwaar niet tot de gewenste uitkomst of een verlaging van de aanslag, dan kunt u tegen die beslissing in beroep bij de rechter, en zelfs in hoger beroep en uiteindelijk in cassatie.

Dergelijke procedures zijn vaak kostbaar, zodat het zaak is om de kansen vooraf goed in te schatten. Onze advocaten maken daarin met u een weloverwogen keuze om wel of niet te gaan procederen. Het liefst zorgen wij ervoor dat er geen procedure hoeft te komen door vroegtijdig samen met uw fiscalist te overleggen met de Belastingdienst. Als het onverhoopt wel zover komt, dan kennen wij de regels. Op de procedures zijn namelijk tal van wetten en beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. Wij controleren scherp of de Belastingdienst zich aan deze wetten en beginselen heeft gehouden en staan u graag bij voorafgaand en/of tijdens de procedure.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.