Terug
HomeFiscale proceduresInformatiebeschikking

Informatiebeschikking

Informatiebeschikking

De Belastingdienst heeft tal van mogelijkheden om informatie te verkrijgen over uw administratie en aangiftes. In de eerste plaats kan de fiscus eenvoudigweg verzoeken doen om informatie, maar als u daaraan geen gehoor kunt of wilt geven, kan het verzoek een meer dwingend karakter krijgen. De fiscus kan in voorkomende gevallen namelijk een informatiebeschikking opleggen. U kunt zo’n informatiebeschikking ook uitlokken, door de gevraagde informatie niet te verstrekken.

Bezwaar of beroep tegen informatiebeschikking

Tegen een informatiebeschikking is bezwaar en beroep bij de rechter mogelijk. Daarin kunt u bijvoorbeeld opkomen tegen de reikwijdte van de informatie die de fiscus van u verlangt. Als een informatiebeschikking vast komt te staan, bijvoorbeeld doordat geen bezwaar wordt gemaakt of de rechter uw beroep ongegrond verklaart, dan bent u verplicht de gevraagde informatie te verschaffen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat een deel van uw administratie ontbreekt of niet op orde is, dan mag de fiscus het inkomen schatten. Dit komt voor u als belastingplichtige dus neer op een omkering en verzwaring van de bewijslast.

Vrijblijvend contact

Onze advocaten strafrecht hebben ruime ervaring met de informatiebeschikking en fiscale procedures. Heeft u een beschikking gekregen of lijkt het u juist verstandig om deze uit te lokken, neem dan gerust contact op met ons kantoor om de mogelijkheden met onze fiscale strafrecht specialisten te bespreken.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.