Terug
HomeFiscale proceduresFiscale boete

Fiscale boete

Fiscale boete

Fiscale boete

De Belastingdienst controleert niet alleen, maar treedt ook bestraffend op. Wanneer er bijvoorbeeld per ongeluk of met opzet een onjuiste of onvolledige aangifte is ingediend. Of wanneer al dan niet opzettelijk fouten zijn gemaakt bij het voeren van de administratie en/of het doen van aangiftes, kan de Belastingdienst forse boetes opleggen. De Belastingdienst kan verzuimboetes opleggen, maar ook vergrijpboetes (fiscale boetes). Doet u laat aangifte of opzettelijk geen aangifte? Dan geeft de Belastingdienst u een verzuimboete of vergrijpboete.

Schriftelijk informeren

De Belastingdienst moet u schriftelijk informeren over een boete. In geval van een vergrijpboete, worden de schriftelijke toelichtingen gezonden nog voordat de boete daadwerkelijk wordt opgelegd. Op die manier kunt u nog een reactie indienen waarin uitgelegd kan worden dat u het niet eens bent met de boete. Bijvoorbeeld als u vindt dat er wel sprake is van schuld, maar niet van opzet. In zo’n geval scheelt dat 25% van de boete. Het kan dus zeker zinvol zijn om een zienswijze in te dienen.

Het is belangrijk om alle stukken te kennen die aan de boete ten grondslag liggen. Die kunnen wij voor u opvragen. Op basis daarvan kunnen we samen de kansen inschatten en bepalen of het indienen van een reactie, het maken van bezwaar of het indienen van beroep zinvol is. Ook is het van belang om te weten dat u niet op alle vragen van de Belastingdienst antwoord hoeft te geven in het kader van boetoplegging. In feite geldt net als in het strafrecht ook in het fiscale boeterecht, het zwijgrecht. De fiscus moet u actief wijzen op dit recht.

Wij helpen u bij een verhoor bij fiscale boete

Heeft u hulp nodig bij een verhoor in geval van fiscale beboeting of wilt u bezwaar maken? Dan kunt u terecht bij de specialisten fiscaal strafrecht van ons kantoor.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.