Terug
HomeFiscaal strafrechtWitwassen

Witwassen

Witwassen

Witwassen

Als u of uw onderneming wordt verdacht van fraude of een ander strafbaar feit waarbij u mogelijk materieel/financieel voordeel heeft behaald, dan ligt er in de meeste gevallen ook een verdenking van “witwassen”. Het Openbaar Ministerie heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan en richt zich steeds meer op het financiële aspect bij strafbare feiten.

Beschuldigd van witwassen?

De beschuldiging van witwassen is een ernstige verdenkingen waarbij de belangen van u of uw onderneming groot zijn. Niet alleen loopt u het risico op een gevangenisstraf of hoge geldboete. Onder het credo ‘misdaad mag niet lonen’ hanteert Justitie een financiële aanpak die zich mede richt op het “afpakken” van illegaal vermogen. Zo kunnen er op grond van het Wetboek van Strafrecht (Sr), Wetboek van Strafvordering (Sv) en de Wet op de Economische Delicten (WED) onder meer de volgende bijkomende straffen en maatregelen worden opgelegd:

  • Ontzetting van bepaalde rechten (art. 28 e.v. Sr);
  • Verbeurdverklaring (art. 33 e.v. Sr);
  • Openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak (art. 7 WED);
  • Gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming (art. 7 WED);
  • Gehele of gedeeltelijke ontzegging van bepaalde voordelen (art. 7 WED);
  • Onttrekking aan het verkeer (art. 36b e.v. Sr);
  • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e Sr);
  • Onderbewindstelling van de onderneming (art. 8 WED);
  • Het opleggen van de verplichting tot het verrichten van bepaalde prestaties (art. 8 WED).

Beslag op rekening of goederen

Om bovenstaande bijkomende straffen en maatregelen te kunnen effectueren legt Justitie bij een verdenking van witwassen in de meeste gevallen beslag op uw rekening of goederen. Een dergelijke beslaglegging kan grote gevolgen hebben voor u of uw onderneming, zoals negatieve publiciteit, minder omzet of een faillissement. Gedegen rechtsbijstand is dan ook essentieel.

Vrijblijvend contact

Wordt u verdacht van witwassen of heeft u vragen rondom dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van TRIP. Met uitgebreide ervaring helpen we u graag verder. TRIP kent de rechten van u en uw onderneming. Wij adviseren u dan ook al in een vroeg stadium contact op te nemen met een specialist van de sectie strafrecht.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.