Terug
HomeSpecialistenM.J. (Marloes) Koning
M.J. (Marloes) Koning

M.J. (Marloes) Koning

bewindvoerder WSNP

Assen

Marloes is insolventiemedewerker en bewindvoerder WSNP. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, benoemt haar regelmatig tot bewindvoerder. Daarnaast is Marloes lid van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW). 

Als bewindvoerder WSNP controleert Marloes of de schuldenaar de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling goed nakomt. Ze brengt hierover verslag uit aan de rechtbank. Ze heeft op een transparante en duidelijke manier contact met de schuldenaar, zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Verder is Marloes verantwoordelijk voor het beheer en de vereffening van de boedel en onderhoudt ze contact met de crediteuren en andere betrokken partijen. 

Expertises

WSNP en schuldhulpverlening

Waar Marloes u mee kan helpen:

Expertises

WSNP en schuldhulpverlening

Financiële problemen en het verlies van grip op uw leven zorgen voor stress. Helaas lukt het niet altijd om geldproblemen op te lossen zonder schuldhulpverlening. WSNP en schuldhulpverlening Vaak begint een schuld klein, maar de bedragen kunnen zich snel opstapelen. Zowel de financiële problemen als het verlies van grip op…