mr. W. (Wybe) Mollema

mr. W. (Wybe) Mollema

advocaat (partner)

Leeuwarden

Wybe is advocaat en wordt door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. Ook treedt hij op als bewindvoerder in surseances van betaling en wordt hij door de rechtbank benoemd tot herstructureringsdeskundige in WHOA-trajecten. Wybe procedeert en adviseert op verschillende terreinen, vaak op het grensvlak van insolventierecht en ondernemingsrecht. 

Wybe is sinds 2007 verbonden aan TRIP Advocaten Notarissen; sinds 2018 als partner. Hij is een echte advocaat voor ondernemers. Hij denkt met u mee, zowel in goede als in financieel slechtere tijden. Wybe is pragmatisch en is in staat om voor zijn cliënten complexe (juridische) theorie terug te brengen tot de (praktische) praktijk. Hij houdt zijn cliënten vanzelfsprekend alle opties voor, maar durft ook écht te adviseren. Wybe is altijd bereikbaar voor zijn cliënten, ook ’s avonds en in het weekend.

Jaar van beëdiging

2007

Expertises

Bedrijfsadvisering, herstructurering en insolventie

Fusies en overnames

Internationaal ondernemen

Ondernemingsrecht

Branches

Zakelijke dienstverlening

Transport & Logistiek

Opleidingen

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

Grotius Academie Specialisatieopleiding Insolventierecht

Grotius Academie Specialisatieopleiding Financiële Economie voor curatoren

Nevenactiviteit

Lid van Noordgang, ‘Sa is’t’

Lid van Ronde Tafel 2 Leeuwarden

Lid van VNO-NCW (Innpact)

Lid van het Friesch Juridisch Genootschap

Lid van de Vereniging van Insolventierecht Advocaten INSOLAD

Voorzitter werkgroep Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar

Talen

Nederlands, Engels & Fries (passief)

Waar Wybe u mee kan helpen:

Expertises

Bedrijfsadvisering, herstructurering en insolventie

Komt uw bedrijf ineens in de problemen? Juist bij financieel zwaar weer vergroot tijdig ingrijpen en goede bedrijfsadvisering uw kansen op een positieve afloop en het voorkomen van insolventie.

Fusies en overnames

Bij fusies en overnames komen een hoop rechtsgebieden samen. Onze specialisten weten welke details u echt niet over het hoofd mag zien.

Internationaal ondernemen

Met welke regels moet u over rekening houden bij internationaal ondernemen? Hoe kunt u uw recht halen bij een conflict met een buitenlandse leverancier?

Ondernemingsrecht

Soms komt u als bestuurder of ondernemer kwesties tegen die u nog niet eerder bij de hand heeft gehad. Dan is het fijn om te kunnen sparren over het ondernemingsrecht.

Branches

Zakelijke dienstverlening

Compliance en het beheersen van juridische bedrijfsrisico’s zijn essentieel in de zakelijke dienstverlening. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan.

Transport & Logistiek

Snelheid is een bepalende factor de transport & logistiek. Ons team kan juridische kwesties soepel oplossen, zodat u verder kunt met uw werk.