Terug
HomeBekendmaking Registratie Rechtsgebieden

Bekendmaking Registratie Rechtsgebieden

(ex artikel 35b, eerste lid, Regeling op de advocatuur)

Mevrouw mr. L. Ahlers
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Personen- en Familierecht

Mevrouw mr. A. van Beelen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Informatierecht
– IT recht
Intellectueel eigendomsrecht
Privacyrecht

Mevrouw mr. W.F. Bos
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht

De heer mr. R. Bos
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Verbintenissenrecht

Mevrouw mr. R. Bremer
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht
– agentuur en distributie
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen

De heer mr. Th. Dankert
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Aanbestedingsrecht
Economisch ordeningsrecht
– mededingingsrecht

Deze registratie verplicht hem/haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De heer mr. S. op de Dijk
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Vastgoedrecht
– bouwrecht

De heer mr. M. Dijsselhof
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Algemene praktijk
– burgerlijk recht

De heer mr. R.J. Duursma
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Insolventierecht

De heer mr. E. Eshuis
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht
– beroepsaansprakelijkheid
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen

De heer mr. J.M. Frons
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht
– medezeggenschap
– collectief ontslag
– pensioenen
– arbeidsmediation
– internationaal arbeidsrecht

De heer mr. H.J. Funke
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Arbeidsrecht

De heer mr. J.C. van Galen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Strafrecht

Mevrouw mr. B.M.B. Gruppen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Burgerlijk procesrecht
Huurrecht

Mevrouw mr. D.C. Haitjema
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Vastgoedrecht

Mevrouw mr. M.E. Hamminga
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
– agentuur en distributie
– beroepsaansprakelijkheid
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen

Mevrouw mr. Z. Jurdik
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de
volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
– beroepsaansprakelijkheidsrecht
– bestuurdersaansprakelijkheidsrecht

De heer mr. E.E. van der Kamp
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Huurrrecht
– woonruimte
– bedrijfsruimte
Burgerlijk procesrecht
– litigation

De heer mr. J.S. Knot
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Vastgoedrecht
– bouwrecht
– burenrecht
– erfdienstbaarheden
– erfpacht
Huurrecht
– woonruimte
– bedrijfsruimte

De heer mr. P. Koops
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Strafrecht
– financieel economisch strafrecht
– fiscaal strafrecht
– internationaal strafrecht
– milieu strafrecht
– uit- en overleveringszaken

De heer mr. dr. drs. M. Kremer
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Tuchtrecht
– advocatentuchtrecht
– medisch tuchtrecht
– tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs
Verzekeringsrecht

De heer mr. S. Kuipers
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Ondernemingsrecht

Mevrouw mr. R.L. Leyten
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht

De heer mr. L. Mathey
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Bestuursrecht
Omgevingsrecht

De heer mr. W. Mollema
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
Insolventierecht

Deze registratie verplicht hem/haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De heer mr. T.D. Polak
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Bestuursrecht

De heer mr. J.J. Reiziger
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen

Mevrouw mr. S.S.F. van Renswoude
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Algemene praktijk

De heer mr. S.S. Schouten
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Aanbestedingsrecht
Bouwrecht

De heer mr. R. Snel
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Bestuursrecht
– bestuursprocesrecht
– handhavingsrecht
– subsidierecht

De heer mr. R.S. van der Spek
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht
Ondernemingsrecht

De heer mr. Y.H. Talstra
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen

De heer mr. K. Timmer
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Bestuursrecht

De heer mr. M.J. Ubbens
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Ondernemingsrecht

Mevrouw mr. S. Veenema-Bruinsma
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Faillissement
Surseance van betaling

De heer mr. J.J. Veldhuis
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Burgerlijk procesrecht
Onteigeningsrecht

De heer mr. dr. C.G. Verburg
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Energierecht
Arbitragerecht

De heer mr. R. de Vries
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen
– agentuur en distributie
– fusies en overnames
– bestuurdersaansprakelijkheid
– beroepsaansprakelijkheid

Mevrouw mr. J.P. van der Werf
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Erfrecht
Personen- en Familierecht

De heer mr. A. van der Wielen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
– agentuur en distributie
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen

Mevrouw mr.drs. L. Wijnbergen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Burgerlijk procesrecht

De heer mr. P. Zoeten
heeft in het rechtsgebiedenregister van der Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Bestuursrecht