Risicomanagement, compliance en integriteit zijn belangrijke onderwerpen bij TRIP. Wet- en regelgeving zijn daarbij leidend, zoals de Wwft, de AVG en de beroepsregels. Ook onze eigen normen en waarden worden daarin meegenomen. Het verder ontwikkelen, implementeren en bewaken van ons compliancebeleid heeft continu onze aandacht en is onderdeel van onze cultuur. Zo dragen we bij aan een integere samenleving.