Terug
HomeKLACHTENPROCEDURE WSNP

KLACHTENPROCEDURE WSNP

INTERNE KLACHTENPROCEDURE WSNP

Indien u een klacht heeft met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder of de wijze waarop uw schuldsanering inhoudelijk wordt behandeld, dan kunt u uw klacht bij ons kantoor kenbaar maken. Uw klacht zal worden doorgestuurd naar de kantoordirecteur van TRIP Advocaten Notarissen in Groningen, mr. J.J. Reiziger. De heer Reiziger stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de ontvangen klacht. Degene over wie is geklaagd zal samen met u tot een oplossing proberen te komen, al dan niet na tussenkomst van de heer Reiziger. U ontvangt binnen twee weken nadat de klacht door ons kantoor is ontvangen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze schriftelijk en gemotiveerd is ingediend. Een klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • uw naam en adres;
  • tegen wie de klacht gericht is;
  • een omschrijving van het handelen of het gedrag waartegen de klacht is gericht.

Houdt u er rekening mee dat in WSNP-aangelegenheden moet worden gehandeld volgens de wet en dat hier niet van afgeweken kan worden.

U kunt uw klacht richten aan:
TRIP Advocaten Notarissen
T.a.v. de heer mr. J.J. Reiziger
Postbus 1105
9701 BC GRONINGEN

U kunt eventueel ook een e-mailbericht sturen naar j.reiziger@trip.nl.

EXTERNE KLACHTENPROCEDURE WSNP

Indien u van mening bent dat de interne klachtenprocedure geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u inhoudelijke klachten over de WSNP indienen bij de rechter-commissaris van de rechtbank, die uw schuldsanering in behandeling heeft.

Rechtbank Noord-Nederland
Locatie Groningen en Assen
T.a.v. de afdeling Insolventies
Postbus 369
9700 AJ  GRONINGEN

Rechtbank Noord-Nederland
Locatie Leeuwarden
T.a.v. de afdeling Insolventies
Postbus 7539
8903 JM  LEEUWARDEN

Klachten met betrekking tot het gedrag van de bewindvoerder WSNP kunt u ook indienen bij Bureau WSNP.

Bureau WSNP
Postbus 2349
5202 CH  ‘s-HERTOGENBOSCH