Terug
HomeTRIP Geeft! TRIP Doet!

TRIP Geeft! TRIP Doet!

We staan midden in de maatschappij. Sterker nog, maatschappelijke en lokale betrokkenheid is een van onze drijfveren. En dat gaat verder dan juridische vraagstukken. Sommige collega’s hebben zelf initiatieven opgezet om mensen in het buitenland te helpen of leveren vrijwillig een sportieve prestatie om geld op te halen voor een goed doel. Ook als kantoor maken we geld en tijd vrij voor donaties, sponsoring en pro bono werk voor maatschappelijke organisaties.

Zorg, cultuur, sport en onderwijs

Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vooral vorm in zorg, cultuur, sport en onderwijs. Zo zijn we al geruime tijd Vriend van het Beatrix Kinderziekenhuis en zijn we betrokken bij tal van andere goede doelen. Als sponsor van het Noord Nederlands Orkest steunen wij al meer dan twintig jaar de muzikale cultuur in het noorden. Ook start-ups kunnen op de steun van TRIP rekenen. We vinden dat onervarenheid met het ondernemerschap jonge ondernemers niet mag beperken in hun creativiteit en oplossingsvermogen. Daarom is ons kantoor bijvoorbeeld al jaren betrokken bij De Noorderlingen, een minor ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen.

TRIP Geeft!

TRIP Advocaten Notarissen heeft jaarlijks een budget waarmee mooie lokale initiatieven worden ondersteund. Heeft uw vereniging of stichting (met ANBI-status) een steuntje in de rug nodig? Lees dan eerst onze voorwaarden voor donaties en sponsoring:

  • Uw initiatief heeft te maken met de jeugd, innovatie en/of cultuur.
  • Uw initiatief én uw doelgroep bevinden zich in ons werkgebied (Groningen, Drenthe en Friesland).
  • Het gevraagde bedrag en het bestedingsdoel staan duidelijk in uw verzoek. Het bedrag mag maximaal € 1.000,- zijn.
  • We zeggen ‘nee’ tegen aanvragen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling en initiatieven die gericht zijn op de ondersteuning van slechts één persoon of enkele personen.
  • Uw bestuur mag maximaal eens in de twee jaar een (nieuwe) aanvraag indienen.
  • We stellen het op prijs als u laat zien dat uw initiatief of activiteit doorgaat dankzij onze bijdrage. Bijvoorbeeld door het plaatsen van ons logo in het programmaboekje of verenigingsblad of met een link naar onze site op uw website. 
  • Past uw initiatief bij ons? Stuur dan een verzoek om een donatie of sponsoring naar Astrid van der Boogh, U ontvangt binnen twee weken bericht.

TRIP Doet!

Ons kantoor neemt de tijd voor het kosteloos delen van onze kennis met maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen (met ANBI-status) en zonder winstoogmerk). Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van oprichtingsakten, vragen over arbeidsrecht en vrijwilligers, het privacy-beleid van goede doelen of het beoordelen van algemene voorwaarden en contracten. U kunt uw verzoek voor pro bono ondersteuning sturen naar Astrid van der Boogh. Bij de beoordeling van een verzoek om pro bono ondersteuning hanteren wij dezelfde voorwaarden als voor TRIP Geeft.