Terug naar homepage

Overdracht protocollen

Bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 21 februari 2022 is aan mr. A.J. Mes van TRIP Advocaten Notarissen te Groningen toegewezen het protocol en verdere notariële bescheiden van:
– mr. G.H. Smith, als notaris verbonden geweest aan Trip te Groningen.

Daarnaast is bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 21 februari 2022 aan mr. A.J. Mes voornoemd het protocol en verdere notariële bescheiden toegewezen van:
– mr. A. van Olst, als notaris verbonden geweest aan Trip te Groningen.
Onder dit protocol zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. H. Broekema (van 1972 tot 1988 notaris te Groningen);
– mr. D.Tj. Pik (van 1958 tot 1972 notaris te Groningen);
– mr. G. Ritzema (van 1927 tot 1958 notaris te Groningen);
– mr. H. Sanders (van 1913 tot 1927 notaris te Groningen).

Waar is mijn oude zaak?

De overdracht van protocollen betekent dat alle zaken (lopende en gearchiveerde) en de bijbehorende akten van (oud-)notarissen door de overheid zijn toegewezen aan een andere notaris. Alle door u in het verleden via een van bovengenoemde notarissen getekende akten worden beheerd door TRIP Advocaten Notarissen. Mocht u over een zaak die in het verleden bij een van deze notarissen is geregeld iets te vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Derdengelden

Gelden die bij een notaris worden gestort, worden aangehouden op een zogenaamde kwaliteitsrekening. De betreffende rekeningen worden vanaf de overgangsdatum eveneens door ons beheerd. Uw rechten blijven ongewijzigd. Mocht u vragen hebben omtrent eerder door u op een kwaliteitsrekening gestorte gelden neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder nog vragen?

Bij eventuele vragen kunt u bij voorkeur schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
mevrouw S. Baas-Brunen
Postbus 1105
9701 BC  GRONINGEN
Tel.: 050-5997934
Fax: 050-5997922
E-mail: s.baas@trip.nl

Bij besluit van de Minister voor Rechtsbescherming is aan mr. G.C.P. van Driel van TRIP Advocaten Notarissen te Leeuwarden toegewezen het protocol en verdere notariële bescheiden van:
– mr. G. Mulder, als notaris verbonden geweest aan TRIP Advocaten Notarissen te Leeuwarden. Onder het protocol van mr. G. Mulder zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. G.J. de Jong, als notaris verbonden geweest aan Trip te Drachten.
Onder het protocol van mr. G.J. de Jong, zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. J.F.N. Klazinga (van 1973 tot 1999 notaris te Drachten);
– mr. T.J. Dantuma (van 1941 tot 1973 notaris te Drachten);
– mr. J.F. de Jonge Posthumus (van 1910 tot 1941 notaris te Drachten).

Daarnaast zijn bij besluit van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 22 januari 2024 de navolgende protocollen en verdere notariële bescheiden toegewezen aan mr. G.C.P. van Driel van TRIP Advocaten Notarissen te Leeuwarden:
– mr. G. Mulder, als notaris verbonden geweest aan het kantoor TRIP Advocaten Notarissen te Leeuwarden
– mr. A.P. van Dijk, als notaris verbonden geweest aan de kantoren Boonstra Rademakers te Leeuwarden en Nord Notarissen en Advocaten te Leeuwarden;
– mr. J.R. de Boer, als notaris onder meer verbonden geweest aan het kantoor Nord Notarissen en Advocaten te Leeuwarden.
Onder deze protocollen zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. J.K. Rademakers, van 1981 tot 2005 als notaris verbonden geweest aan Boonstra Rademakers te Leeuwarden;
– mr. P.F. Veltman, van 2005 tot 2008 als notaris verbonden geweest aan Boonstra Rademakers te Leeuwarden en Nord Notarissen en Advocaten te Leeuwarden;
– mr. D.W. van Terwisga, van 1973 tot 2001 notaris te Leeuwarden;
– mr. J.W. Bos, van 1956 tot 1976 notaris te Leeuwarden;
– mr. J.H. Vermeulen, van 1962 tot 1981 notaris te Leeuwarden;
– mr. A.N. Duintjer, van 1949 tot 1972 notaris te Leeuwarden.

Waar is mijn oude zaak?

De overdracht van protocollen betekent dat alle zaken (lopende en gearchiveerde) en de bijbehorende akten van (oud-)notarissen door de overheid zijn toegewezen aan een andere notaris. Alle door u in het verleden via een van bovengenoemde notarissen getekende akten worden beheerd door TRIP Advocaten Notarissen. Mocht u over een zaak die in het verleden bij een van deze notarissen is geregeld iets te vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Derdengelden

Gelden die bij een notaris worden gestort, worden aangehouden op een zogenaamde kwaliteitsrekening. De betreffende rekeningen worden vanaf de overgangsdatum eveneens door ons beheerd. Uw rechten blijven ongewijzigd. Mocht u vragen hebben omtrent eerder door u op een kwaliteitsrekening gestorte gelden neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder nog vragen?

Bij eventuele vragen kunt u bij voorkeur schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
mevrouw S. Vermeulen
Postbus 17
8900 AA LEEUWARDEN
Tel.: 058-2347367
Fax: 058-2131177
E-mail: s.vermeulen@trip.nl

Bij besluit van de Minister van Justitie d.d. 14 december 2011 is aan mr. A.W. Bijlsma van TRIP Advocaten Notarissen te Groningen toegewezen het protocol en verdere notariële bescheiden van:
– mr. H. Brouwer, als notaris verbonden geweest aan Trip te Groningen.
Onder het protocol van mr. H. Brouwer, zijn tevens begrepen de protocollen van:
– mr. L.A.M. ten Brink (van 1968 tot 1982 notaris te Groningen);
– mr. H.J.A.A.M. Frencken (van 1948 tot 1968 notaris te Groningen);
– mr. A.J.B. Verheyen (van 1912 tot 1948 notaris te Groningen.

Waar is mijn oude zaak?

De overdracht van protocollen betekent dat alle zaken (lopende en gearchiveerde) en de bijbehorende akten van (oud-)notarissen door de overheid zijn toegewezen aan een andere notaris. Alle door u in het verleden via een van bovengenoemde notarissen getekende akten worden beheerd door TRIP Advocaten Notarissen. Mocht u over een zaak die in het verleden bij een van deze notarissen is geregeld iets te vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Derdengelden

Gelden die bij een notaris worden gestort, worden aangehouden op een zogenaamde kwaliteitsrekening. De betreffende rekeningen worden vanaf de overgangsdatum eveneens door ons beheerd. Uw rechten blijven ongewijzigd. Mocht u vragen hebben omtrent eerder door u op een kwaliteitsrekening gestorte gelden neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder nog vragen?

Bij eventuele vragen kunt u bij voorkeur schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
mevrouw S. Baas-Brunen
Postbus 1105
9701 BC  GRONINGEN
Tel.: 050-5997867
Fax: 050-5997922
E-mail: s.baas@trip.nl