mr. E.E. (Elmer) van der Kamp

mr. E.E. (Elmer) van der Kamp

advocaat (partner)

Leeuwarden

Elmer is gespecialiseerd in het overheidsprivaatrecht, (algemeen) bestuursrecht en vastgoed. Zijn zaken spelen zich veelal af op het snijvlak van het privaatrecht en het publiekrecht, waaronder bijzondere wetgeving. Elmers expertise omvat ook zakelijke rechten, zoals erfpacht en opstalrechten en het huurrecht. 

Elmer adviseert over en schrijft overeenkomsten voor projecten tussen overheden, publiek-private samenwerking en private ontwikkelingen. Vaak gaat het daarbij om complexe verhoudingen, grote belangen en maatwerk. Hij treedt op voor overheden, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en private partijen. Elmer procedeert daarbij voor de civiele rechter en de bestuursrechter. Hij is bovendien redacteur van Jurisprudentie in Nederland, medewerker van de redactie van WR en lid van ons dagelijks bestuur.

Jaar van beëdiging

2002

Expertises

Huurrecht

Vastgoed en civiel bouwrecht

Branches

Bouw & Vastgoed

Overheid

Woningcorporaties

Opleidingen

Internationaal Recht Rijksuniversiteit Groningen

Grotius Academie Specialisatieopleiding Onroerend goedrecht (cum laude)

Grotius Academie Specialisatieopleiding Onteigeningsrecht (cum laude)

Publicaties

 • Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2023, WR 2023/10, ECLI:NL:GHARL:2023:2890
 • Annotatie: Hoge Raad 7 oktober 2022, nr. 21/02035, Anticipatie, ontslag van instantie en herstel verzuim, ECLI:NL:HR: 2022:1387
 • Annotatie: Hoge Raad 1 april 2022, nr. 21/03802, ECLI:NL:HR:2022:493
 • Annotatie: Rechtbank Overijsel 17 augustus 2021, nr. 8873793, ECLI:NL:RBOVE:2021:3289
 • Annotatie: Hoge Raad 23 april 2021, nr. 20/03517, ECLI:NL:HR:2021:657
 • Annotatie: Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, Wel levering, geen contract, Rechtbank Gelderland 20 januari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:219 (Vapiano/Liander)
 • Annotatie: Hoge Raad 25 september 2020, nr. 19/01351, JIN 2020/156, Koop breekt geen huur, ECLI:NL:HR:2020:1499
 • Annotatie: Hof Amsterdam 17 maart 2020, nr. 200.246.190/01, WR 2021/10, ECLI:NL:GHAMS:2020:865
 • Annotatie: Hoge Raad 29 maart 2019, nr. 17/05810, JIN 2020/100, Opzegging duurovereenkomst, voldoende zwaarwegende grond, ECLI:NL:HR:2019:446
 • Noot: Hof Amsterdam 17 maart 2020, WR 2021/10: ECLI:NL:GHAMS:2020:865
 • Annotatie: HR 11 oktober 2019, 18/01738, ECLI:NL:HR:2019:1578, JIN 2019/181
 • Sdu OpMaat Huurrecht 2019: bijdragen over de huur van winkelruimten en kantoorruimten en procesrecht (Sdu Uitgevers)
 • Annotatie: HR 29 maart 2019, 17/05810, ECLI:NL:HR:2019:446, JIN 2019/89
 • Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden, (locatie Leeuwarden) 4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7930, WR 2019/70
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25 september 2018, 200.203.727, WR 2019
 • Annotatie: HR 21 december 2018, 17/06092, JIN 2019, 8
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Leeuwarden), 4 september 2018, 200.205.408/01, JIN 2018, 189
 • Annotatie: Hoge Raad, 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:12, 16/03556, JIN 2018/35
 • Annotatie: Hof 's-Hertogenbosch, 2 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:41, WR 2018, 92
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 6 december 2016, 2016:5237, WR 2018/4
 • Annotatie Hoge Raad, 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:284, WR 2018/121
 • Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden, 20 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10352, WR 2017, 89
 • Annotatie: HR 29 april 2016, 15/00044, 15/00063, JIN 2016, 133
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2015, 200.173.880 WR 2016/109
 • Artikel: De nieuwe Woningwet (deel II), Bouwrecht 2016, 43
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam (Voorzieningenrechter) 17 maart 2015, nr. C/13/581059 / KG ZA 15-152, WR 2015, 150
 • Artikel: De nieuwe Woningwet (deel I), Bouwrecht 2015, 98
 • Artikel: In de startblokken voor de Nieuwe Woningwet, Building partners, juni 2015
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem), 24 september 2013, 200.114.433, WR 2014, 22
 • ESCo: verduurzamen èn besparen, Energy Society Magazine (ENSOC), juni 2014
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam (kantonrechter) 27 november 2012, nr. 1334827 CV EXPL 12-9408, WR 2013, 35
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam (kantonrechter) 27 november 2012, nr. CV 12-3487, WR 2013, 36 (zie noot onder WR 2013, 35)
 • Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht, artikelen 261-270 Rv Sdu Uitgevers, 2012, pagina 764 t/m 787 en online
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 augustus 2011, 200.055.101 E, JIN 2011, 767
 • De v.o.f. als huurder: opmerkingen naar aanleiding van Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 juni 2010, WR 2011, nr. 8, pagina 335-340
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 februari 2010, 200.008.742/01, JIN 2010, 253
 • Annotatie: HR 28 mei 2010, 08/02972, JIN 2010, 515
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 2 maart 2010, 200.022.053/01, JIN 2010, 695
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 20 april 2010, 200.001.396/01, JIN 2010, 869

Nevenactiviteit

Lid van het Dagelijks Bestuur van TRIP Advocaten Notarissen

Redactielid van Jurisprudentie in Nederland (JIN): rubriek civiel recht en civiel procesrecht

Redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Huurrecht (WR)

Mede-auteur van Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht

Mede-auteur van Sdu Opmaat Huurrecht

Lid van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ)

Lid van het Friesch Juridsch Genootschap

Lid van Regtsgeleerd Leesgezelschap 'Themis' 1809

Talen

Nederlands & Engels

Actueel

Meer actualiteiten van mr. E.E. (Elmer) van der Kamp

Waar Elmer u mee kan helpen:

Expertises

Huurrecht

Zowel huurders als verhuurders hebben rechten én plichten. Helaas is de wetgeving niet altijd even helder. Wij helpen u bij juridische vragen over het huurrecht. Van woning tot bedrijfspand: zowel huurders als verhuurders hebben rechten én plichten. Helaas is de wetgeving op dit vlak niet altijd even helder. Een misverstand…

Vastgoed en civiel bouwrecht

Vastgoed en civiel bouwrecht zijn belangrijke aspecten van het recht die betrekking hebben op de aankoop, verkoop, verhuur, ontwikkeling en beheer van vastgoed. Bij ons advocatenkantoor zijn wij gespecialiseerd in vastgoed- en bouwrecht en kunnen wij u helpen bij het navigeren door de complexe wet- en regelgeving die hiermee samenhangt.

Branches

Bouw & Vastgoed

Ons team van advocaten en notarissen is gespecialiseerd in bouw & vastgoed en helpt u met gericht advies over alle rechtsgebieden waarmee u te maken krijgt. Dat werkt goed en geeft rust.

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op. Komt er een verhard fietspad in dit natuurgebied? Moet de school in deze kleine gemeente worden gesloten? Bij zulke vraagstukken is het recht dienend…

Woningcorporaties

Zoveel vernieuwing en tegelijkertijd de dagelijkse praktijk rond de verhuur van uw woningen: wij zijn ervaren met beide kanten van woningcorporaties. De omgeving waarin u als woningcorporatie opereert verandert continu. Thema’s als duurzaamheid, digitalisering en de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen vragen uw aandacht. Om deze uitdagingen…