mr. J.J. (Jan) Veldhuis

mr. J.J. (Jan) Veldhuis

advocaat

Leeuwarden

Jan Veldhuis is ruim 35 jaar advocaat en inmiddels bijna 20 jaar verbonden aan TRIP. Hij is onteigeningsspecialist, actief in bouwrecht en vastgoedpraktijk en de hippische sector.

Jan is gespecialiseerd in het onteigeningsrecht en heeft – optredend voor diverse overheden in Noord-Nederland – veel ervaring met grote en complexe grondverwervingsprojecten. Zo begeleidt Jan overheden in het gehele onteigeningstraject. Dat begint al bij de eerste planvorming en projectplanning, daarna de minnelijke onderhandelingen en loopt door tot met de onteigeningsprocedure. Onderdeel van deze werkzaamheden is ook het begeleiden van de administratieve onteigeningsprocedure, die aan de gerechtelijke onteigeningsprocedure vooraf gaat. Inmiddels worden de overheden ook begeleid bij de voorbereidingen van mogelijke onteigeningen onder toepassing van de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding nu is voorzien op 1 juli 2023. Met deze Omgevingswet worden provincies, gemeenten en waterschappen zelf bevoegd om te besluiten tot onteigening en zullen zij de bestuursrechtelijke besluitvorming zelfstandig moeten doen. Jan is zowel lid van de VOA, de specialistenvereniging van onteige-ningsadvocaten, als ook de VvOR, de vereniging voor onteigeningsrecht.  

Naast het onteigeningsrecht beoefent Jan ook al vele jaren de bouwrecht- en vastgoedpraktijk en staat ook daarin veelal overheden bij.   

Maatschappelijk is Jan actief in de hippische sector. Zo is hij 20 jaar tuchtrechter in de paardensport geweest, waarvan ongeveer de helft als voorzitter van het tuchtcollege van de KNHS (zowel breedte- als topsport). Jan is drie jaar secretaris-penningmeester van het KWPN geweest en drie jaar lid van de Beoordelingscommissie Certificering Hengstenhouderij.

Sinds 25 november 2022 is Jan bestuurslid van de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS), dat het oudste paardenstamboek in Nederland is en de belangen beheert van het Friese paard in de breedste betekenis van het woord. Het KFPS verwezenlijkt dit middels nauwgezette registratie van Friese paarden, sinds haar oprichting in 1879. Daarnaast voert het KFPS een fokprogramma om de unieke eigenschappen van het Friese paard te behouden en nog verder te verfijnen.

Het KFPS is een internationaal stamboek met ruim 10.000 leden, waarvan zich bijna de helft in het buitenland bevindt. Het KFPS heeft leden in meer dan 50 landen, terwijl het Friese paard in alle werelddelen voorkomt en inmiddels vertegenwoordigd is in meer dan 70 landen. De registratie van de buitenlandse paarden vindt, via lokale aan het KFPS gelieerde verenigingen, plaats bij het KFPS in Drachten. Friese paarden in binnen- en buitenland worden, volgens KFPS-normen, door het KFPS opgeleide juryleden gekeurd.

De belangstelling voor het Friese paard is de afgelopen decennia exceptioneel gegroeid tot een populatie van 70.000 geregistreerde paarden. Steeds meer paardenliefhebbers raken geÏmponeerd door haar Koninklijke uitstraling, haar geschiktheid voor (recreatieve) sport en haar vriendelijke karakter.

Jan is ook bestuurslid van het Fries Landbouwmuseum | Nationaal Veeteeltmuseum te Leeuwarden. 

Jaar van beëdiging

1987

Expertises

Vastgoed en civiel bouwrecht

Branches

Agri & Food

Bouw & Vastgoed

Overheid

Opleidingen

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

Grotius Academie Specialisatieopleiding Insolventierecht

Nevenactiviteit

Ronde Tafel 53, 40+

Stichting Sociëteit de Friese Bouwkring

Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR)

Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR)

Vereniging voor Onteigeningsadvocaten (VOA)

Bestuurslid Fries Landbouw Museum

Talen

Nederlands & Fries

Actueel

Meer actualiteiten van mr. J.J. (Jan) Veldhuis

Waar Jan u mee kan helpen:

Expertises

Vastgoed en civiel bouwrecht

Als geen ander kennen onze juristen de weg in de wereld van (bedrijfsmatig) vastgoed. Ons team helpt met integrale juridische oplossingen met betrekking tot civiel bouwrecht en vastgoed. Bezit uw organisatie of instelling onroerend goed? Verhuurt u vastgoed of wilt u vastgoed gaan ontwikkelen? Het klinkt eenvoudig, maar betreft vaak…

Branches

Agri & Food

De juridische vragen waar u binnen agri & food mee te maken heeft zijn veelomvattend. Bouw met ons met een goed gevoel aan de toekomst van uw bedrijf.

Bouw & Vastgoed

Ons team van advocaten en notarissen is gespecialiseerd in bouw & vastgoed en helpt u met gericht advies over alle rechtsgebieden waarmee u te maken krijgt. Dat werkt goed en geeft rust.

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op.