Terug
HomeSpecialistenJ.P. (Judith) Scholte
J.P. (Judith) Scholte

J.P. (Judith) Scholte

bewindvoerder WSNP

Assen

Als bewindvoerder WSNP ziet Judith erop toe dat de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de schuldenaar worden nageleefd. Ze is bovendien verantwoordelijk voor het beheer en de vereffening van de boedel, brengt verslag uit over de voortgang en onderhoudt contacten met crediteuren, de schuldenaar en derden. 

Op een sociale, laagdrempelige en transparante wijze zorgt Judith ervoor dat de belangen van crediteuren worden behartigd. Daarnaast probeert zij de schuldenaar te motiveren. Dit zodat zij de rechter-commissaris bij het beëindigen van de schuldsaneringsregeling positief kan adviseren over het verlenen van een schone lei. Ten slotte is Judith als bedrijfsadviseur werkzaam in faillissementen en advieszaken, zoals aanvraag WSNP, moratorium, minnelijke regelingen en dwangakkoorden. In de faillissementen ondersteunt zij de curator bij een adequate behandeling.

Expertises

WSNP en schuldhulpverlening

Actueel

Meer actualiteiten van J.P. (Judith) Scholte

Waar Judith u mee kan helpen:

Expertises

WSNP en schuldhulpverlening

Financiële problemen en het verlies van grip op uw leven zorgen voor stress. Helaas lukt het niet altijd om geldproblemen op te lossen zonder schuldhulpverlening. WSNP en schuldhulpverlening Vaak begint een schuld klein, maar de bedragen kunnen zich snel opstapelen. Zowel de financiële problemen als het verlies van grip op…