mr. K.A. (Kanter) Breuker

mr. K.A. (Kanter) Breuker

notaris (partner)

Leeuwarden

Vanuit zijn ruime ervaring in het ondernemingsrecht heeft Kanter zich gespecialiseerd in het publieke en semipublieke domein. Rode draad in zijn praktijk vormen organisatiestructuur en governance, met een focus op bestuur, bestuurlijke inrichting en groeps- en samenwerkingsstructuren. Bijzondere kennis en ervaring heeft Kanter als notaris in het onderwijs en de zorg. 

Kanter is gewend aan het begeleiden van complexe processen en het omgaan met uiteenlopende belangen. Hij is een meedenker en adviseur, vanuit een zakelijke en pragmatische invalshoek. Een goed gesprek over doel, strategie en tactiek gaat hij graag aan, net als over een evenwichtige organisatieopzet. Kanter brengt complexe juridische materie graag terug tot de kern en onderscheidt hoofd- en bijzaken. Cliënten zijn wat hem betreft geholpen met overzicht en inzicht. En vanzelfsprekend met goed advies en vlotte effectuering.

Expertises

Bedrijfsadvisering, herstructurering en insolventie

Fusies en overnames

Ondernemingsrecht

Branches

Onderwijs

Overheid

Zorg

Opleidingen

Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen

Publicaties

Schoolmanagement 2017: Holdingstructuur in het onderwijs Eind 2018 verscheen een boek over de geschiedenis van Martenastate in Cornjum (Friesland). Daarvoor schreef Kanter de bijdrage: "De juridische fundering van Martenastate".

Nevenactiviteit

Bestuurslid Stichting Popta Gasthuis

Bestuurslid Stichting Herbert Duintjer Fonds

Bestuurslid Stichting Fonds De Gavere

Talen

Nederlands, Engels & Fries

Actueel

Meer actualiteiten van mr. K.A. (Kanter) Breuker

Waar Kanter u mee kan helpen:

Expertises

Bedrijfsadvisering, herstructurering en insolventie

Bedrijf herstructureren? Komt uw bedrijf ineens in de problemen? Juist bij financieel zwaar weer vergroot tijdig ingrijpen en goede bedrijfsadvisering uw kansen op een positieve afloop en het voorkomen van insolventie. Een onverstandige investering, onrust in de markt of een belangrijke afnemer die weigert te betalen… er zijn allerlei situaties…

Fusies en overnames

Fusies en overnames Bij een fusie of overname komen een hoop rechtsgebieden samen. Onze specialisten weten welke details u echt niet over het hoofd mag zien. Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een ander bedrijf overnemen? Wat zijn de rechten van leveranciers, afnemers en aandeelhouders? Wat gebeurt er met…

Ondernemingsrecht

Soms komt u als bestuurder of ondernemer kwesties tegen die u nog niet eerder bij de hand heeft gehad. Dan is het fijn om te kunnen sparren over het ondernemingsrecht. Wat maakt een succesvolle ondernemer? Er is geen vast recept, maar vrijwel altijd behoren daadkracht en een brede kennis tot…

Branches

Onderwijs

Hoe geeft u vorm aan ‘een leven lang leren’ in een speelveld vol uitdagingen, zoals digitalisering, lerarentekorten en prestatienormen? Een leven lang leren. We lezen het steeds vaker terug in beleidsstukken, en terecht. Continue persoonlijke ontwikkeling is noodzakelijk om mee te komen in de samenleving. Maar hoe geeft u vorm…

Overheid

In de overheidspraktijk is het recht meer dan ‘wie heeft er gelijk?’ Wij staan naast u, vullen uw kennis aan en trekken samen met u op. Komt er een verhard fietspad in dit natuurgebied? Moet de school in deze kleine gemeente worden gesloten? Bij zulke vraagstukken is het recht dienend…

Zorg

Wij nemen de juridische aspecten voor onze rekening, zodat u zich kunt richten op het bieden van toegankelijke en kwalitatief goede zorg. De advocaten en notarissen van TRIP zijn bekend met de zorgsector en gespecialiseerd in het recht voor de gezondheidszorg. Een vergrijzende bevolking, oplopende personeelskosten, nieuwe behandelmethoden, financiële druk…