Terug naar blogs

Eerste uitspraak kantonrechter na invoering WNRA: rechtspraak CRvB nog steeds van toepassing

Eerste uitspraak kantonrechter na invoering WNRA: rechtspraak CRvB nog steeds van toepassing
7 juli 2020
|
Blogs

(ECLI:NL:RBNNE:2020:1406)

Relevantie:

  • Op 26 maart 2020 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland het verzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsovereenkomst van een hoogleraar wegens verwijtbaar handelen (artikel 7:669 lid 3 onder e. BW) toegewezen.
  • Deze uitspraak is niet alleen opmerkelijk omdat dit de eerste uitspraak na invoering van de WNRA betreft, maar ook omdat de kantonrechter heeft geoordeeld dat de voor 1 januari 2020 gewezen rechtspraak van de CRvB nog steeds van toepassing is op ambtenaren.

Casus

De hoogleraar was sinds 1995 werkzaam bij de RUG. De hoogleraar heeft in augustus 2014 zonder medeweten van de RUG een stichting opgericht waaraan hij subsidiegelden die bestemd waren voor de RUG liet overmaken. De hoogleraar heeft dit gedaan omdat er volgens hem de noodzaak bestond om tijdelijk een flexibele structuur te creëren zodat schoolgelden van studenten tijdig konden worden voldaan. In maart van 2019 heeft de hoogleraar de RUG geïnformeerd over de stichting. De RUG heeft de hoogleraar vervolgens op non-actief gesteld en onderzoek ingesteld naar zijn handelen. De RUG kwam op basis van het onderzoek tot de conclusie dat de hoogleraar volstrekt ontoelaatbaar had gehandeld. De RUG heeft daarom de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens verwijtbaar handelen.

De kantonrechter is van oordeel dat de hoogleraar beslissingen heeft genomen en uitgevoerd die dusdanig indruisen tegen de belangen van de RUG, dat van de RUG in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het feit dat de hoogleraar een grote staat van dienst heeft en dat hij gedurende zijn 25-jarige dienstverband veel heeft betekend voor de RUG, doet daaraan volgens de kantonrechter niet af. De hoogleraar heeft volgens de kantonrechter met zijn handelswijze de RUG de mogelijkheid ontnomen om zelf te beslissen over de wijze waarop de gelden zouden worden besteed. Bovendien was niet of nauwelijks achteraf na te gaan of de stichting de subsidiegelden op verantwoorde wijze heeft uitgegeven. Verder achtte de kantonrechter het ook nog laakbaar dat de hoogleraar voor betalingsverzoeken gebruik had gemaakt van briefpapier van de RUG en een overeenkomst heeft getekend namens de RUG. Dat de hoogleraar een en ander niet heeft gedaan om zichzelf te bevoordelen of de RUG te benadelen, maakt het volgens de kantonrechter niet anders. De kantonrechter ontbindt daarom de arbeidsovereenkomst van de hoogleraar met ingang van 1 mei 2020 wegens verwijtbaar handelen. De kantonrechter komt ook tot het oordeel dat het handelen van de hoogleraar als ernstig verwijtbaar handelen kan worden aangemerkt, waardoor de hoogleraar geen recht heeft op de transitievergoeding en bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen rekening is gehouden met de opzegtermijn.

Rechtspraak CRvB nog steeds van toepassing

Ondanks de bijzondere feiten, is de casus op zichzelf niet zo spannend. Er worden wekelijks arbeidsovereenkomsten ontbonden wegens verwijtbaar handelen door een werknemer. Opvallend aan deze uitspraak is echter nog wel dat de kantonrechter in haar motivering verwijst naar een uitspraak van de CRvB en daarbij expliciet overweegt dat de rechtspraak van de CRvB weliswaar gedaan is in het ambtenarenrecht vóór 1 januari 2020, maar dat deze rechtspraak nog steeds van toepassing is nu de werknemer nog steeds ambtenaar is. Wij achten dit een terechte conclusie. De Ambtenarenwet 2017 en de daarin neergelegde strenge bepalingen die zien op de integriteit van ambtenaren zijn immers nog steeds van toepassing op ambtenaren. Strikt genomen was de conclusie dat de rechtspraak van de CRvB ook gold ten aanzien van de hoogleraar in deze zaak overigens onjuist. Sinds 1 januari 2020 valt een werknemer bij een openbare universiteit, zoals de RUG, namelijk niet meer onder de Ambtenarenwet 2017 en waren de bepalingen uit deze wet dan ook niet meer van toepassing op de hoogleraar.

Heeft naar aanleiding van bovenstaande blog een vraag? Neem dan contact op met een van onze specialisten arbeidsrecht.

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde nieuwsberichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer