Indien één of meer crediteuren niet instemmen met een minnelijk aanbod, is het akkoord niet meteen mislukt. Middels een dwangakkoord kunnen de weigerachtige crediteur(en) worden gedwongen in te stemmen met het aanbod. Wij dienen een verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord in bij de rechtbank en tegelijkertijd een verzoek tot toelating WSNP. Het is vervolgens de rechtbank die beoordeelt of de tegenstem(men) onredelijk is/zijn. Wordt het dwangakkoord toegewezen? Dan heeft u een oplossing voor uw schulden gevonden. Wordt het dwangakkoord afgewezen? Dan zullen uw schulden na drie jaren WSNP worden gesaneerd.

Starten van een dwangakkoord-procedure

Deze dwangakkoord-procedure kan vaak worden gestart op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.