Terug
HomeGedagvaard voor de politierechter

Gedagvaard voor de politierechter

Gedagvaard voor de politierechter

Bent u gedagvaard om te verschijnen voor de politierechter? Op de dagvaarding staat bij welke rechtbank u moet zijn en van welk feit u wordt verdacht. Het is in zo’n geval verstandig om één van onze strafrechtadvocaten te bellen voor (gratis) advies. Zonder advocaat is de kans op een veroordeling groot, terwijl er vaak goede verweren zijn aan te voeren die kunnen leiden tot vrijspraak of strafvermindering.

Een zitting bij de politierechter

Bij de politierechter worden de lichtere misdrijven behandeld, maar toch kunnen de gevolgen voor u groot zijn. De politierechter kan een taakstraf van maximaal 240 uren opleggen en een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Ook kan het enkele feit dat u wordt veroordeeld verstrekkende gevolgen met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat u mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer kunt krijgen. Het is ook daarom verstandig om u goed voor te bereiden op de zitting en tijdig contact op te nemen met onze strafadvocaten. Onze advocaten kunnen uw dossier voor u opvragen, zodat u ook precies weet welk bewijs het Openbaar Ministerie tegen u heeft.

Verzoek tot uitstel

De dagvaarding moet tijdig bij u bekend zijn gemaakt. In beginsel moeten er tenminste drie dagen zitten tussen het moment waarop de dagvaarding aan u is uitgereikt en de dag van de zitting. In de praktijk is deze termijn vaak langer, zodat er genoeg tijd is om de zaak voor te bereiden. Als die tijd onvoldoende is dan kunnen onze advocaten een verzoek tot uitstel voor u doen.

U hoeft bij de politierechter niet zelf te verschijnen. U kunt er ook voor kiezen om uw advocaat te machtigen om uw zaak ter zitting te bepleiten.

Gemiddeld neemt een zitting bij de politierechter zo’n twintig minuten tot een half uur in beslag. Om die reden mogen de zaken bij de politierechter niet te ingewikkeld zijn. De politierechter doet over het algemeen ook meteen uitspraak.

Veel voorkomende zaken die bij de politierechter worden behandeld, zijn bijvoorbeeld mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging, diefstal, verduistering, rijden onder invloed of verboden wapenbezit.

Neem vrijblijvend contact op voor advies

Mocht u gedagvaard zijn en advies willen van onze gespecialiseerde strafadvocaten, bel dan gerust en vrijblijvend voor een eerste gesprek met Peter Koops of Jurian van Galen.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.