Terug
HomeOmgevingswet

Omgevingswet

Omgevingswet

De eerste afleveringen van onze nieuwe podcastreeks over de Omgevingswet staan online. Klik hier om ze beluisteren.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet zorgt voor minder regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Verbeteringen Omgevingswet

Met het vernieuwen van het omgevingsrecht wil de wetgever vier verbeteringen bereiken, namelijk het omgevingsrecht inzichtelijke maken, de leefomgeving centraal stellen, meer ruimte bieden voor (lokaal) maatwerk en besluitvorming versnellen.

Bundelingen wetten en regels

De Omgevingswet is een bundeling van veel wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. Denk aan de – op zichzelf bezien al omvangrijke – wetten zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Crisis- en herstelwet, Wet milieubeheer, Woningwet, Wet natuurbescherming, etc. Deze wetten worden geheel of (groten)deels vervangen door de Omgevingswet. Dit wordt dan ook gezien als de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de grondwet in 1848. De Omgevingswet bundelt en moderniseert deze wetten en regels: van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar circa 10 (Omgevings)regelingen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket (het Digitaal Stelsel Omgevingswet , DSO) dat het makkelijker moet maken vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk moet maken welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om (landelijke) regie te voeren.

Inwerkingtreding voorlopig 1 januari 2023

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De behandeling in de Eerste Kamer vindt niet plaats in juni 2022, zoals voorlopig de planning was. De Eerste Kamer heeft behoefte aan een onafhankelijk ICT-oordeel, vooral na het intensief “doortesten” van het DSO, alvorens een debat zinvol wordt geacht.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Omgevingswet? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief of houdt onze actualiteitenpagina in de gaten.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.