Door het ontstaan en de verbetering van een veelheid aan technieken is de wereld in de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Grenzen zijn daardoor steeds meer aan het vervagen en ondernemen beperkt zich tegenwoordig al snel niet meer tot alleen ons eigen kikkerlandje.

Sanctielanden

Mede door het internet weten ook buitenlandse partijen de Nederlandse ondernemer steeds beter te vinden. Maar wat als zich een potentiële klant meldt uit een land waar oorlog heerst, waar een overheidsbeleid wordt gevoerd dat anders is dan ‘wij’ normaal vinden of waar iets anders aan de hand is wat ‘wij’ niet acceptabel vinden? Of wat als het vermoeden bestaat dat de klant de geleverde goederen of diensten doorsluist naar zo’n land? Als voorbeelden van dergelijke landen kan gedacht worden aan landen als Iran, China en Rusland. Op verschillende landen, welke landen daarom ook wel sanctielanden worden genoemd, of (rechts)personen die uit sanctielanden komen of daarmee in verband staan, zijn internationale sancties van toepassing.

Sancties

Dit kunnen Europese sancties zijn, maar ook door de Verenigde Staten zijn er verregaande sancties ingevoerd die al van toepassing kunnen zijn op ondernemingen als er ook maar een hele kleine link met de Verenigde Staten is. Het sanctierecht kan grote gevolgen hebben voor ondernemingen, van verboden om met bepaalde partijen zaken te doen tot bevriezing van banktegoeden. Overtreding van het sanctierecht is strafbaar en kan leiden tot hoge boetes of zelfs gevangenisstraf. Daarnaast wordt van financiële dienstverleners op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen van financieren van terrorisme (Wwft) steeds meer verwacht dat zij een vergaand beleid voeren ter voorkoming dat zij faciliteren dat in strijd met het sanctierecht wordt gehandeld.

Meer aandacht voor het sanctierecht

Terroristische aanslagen en internationale spanningen maken dat de aandacht voor sanctierecht steeds groter wordt. Sanctiewetgeving wordt door sommigen ook wel gezien als een alternatieve wijze van oorlogsvoering. Door bijvoorbeeld de handel met bepaalde landen of partijen te beperken of zelfs uit te sluiten wordt geprobeerd ongewenste situaties of gedragingen te sturen.

De uitvoering van de sanctiewetgeving wordt voor een groot deel in handen gelegd bij de ‘gewone’ ondernemer. Het is immers deze ondernemer die zich aan de sanctiewetgeving heeft te houden. Als een ondernemer dat niet doet riskeert hij of zij strafrechtelijke vervolging. Het is dan ook van groot belang dat iedere ondernemer die internationaal zaken doet een beleid heeft op het gebied van sanctierecht en maatregelen neemt om te voorkomen dat in strijd met de sanctiewetgeving wordt gehandeld. De advocaten van TRIP kunnen u in dit kader zowel in de preventieve fase als op het moment dat er toch iets mis is gegaan bijstaan.

Vragen over het sanctierecht?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande tekst een vraag of heeft u een andere vraag over het sanctierecht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de strafrechtadvocaten van TRIP. Zij hebben uitgebreide ervaring binnen het sanctierecht en helpen u graag verder.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.