Terug
HomeWet economische delicten

Wet economische delicten

Wet economische delicten

Milieustrafrecht

Bescherming van het milieu staat hoog in het vaandel bij het OM. Daarom kan het OM met tal van dwangmiddelen en sancties optreden ter bescherming van het milieu.

Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met deze sancties en dwangmiddelen. Ook als er onbedoeld schade is opgetreden of dreigt op te treden aan het milieu. Politie en justitie kunnen overgaan tot doorzoekingen, het afzetten van een plaats delict, het aanhouden van verdachten, etc. Het is dan zaak dat u en/of uw werknemers zo vroeg mogelijk worden bijgestaan, zodat u weet wat uw rechten zijn en waar u aan toe bent.

De regelgeving die ziet op bescherming van het milieu is niet alleen bijzonder specialistisch, maar kent vaak ook een Europeesrechtelijke achtergrond. De implementatie van deze Brusselse regelgeving is vaak neergelegd in één van de bijzondere wetten die zijn genoemd in de Wet Economische Delicten (WED). In de WED zijn tal van wetten opgesomd die zien op bescherming van het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de Flora- en Faunawet, de Wet Bodembescherming of de Wet Milieubeheer.

Vanwege deze ingewikkelde regelgeving, komt het meer dan eens voor dat onjuiste strafbare feiten ten laste worden gelegd of onschuldige (rechts)personen worden vervolgd. Gelukkig zijn onze advocaten niet alleen strafrechtelijk onderlegd, maar hebben zij tevens uitvoerige en specialistische kennis van de voornoemde bijzondere milieuwetgeving en de Europeesrechtelijke achtergrond daarvan. Geduldig en minutieus bepleiten zij uw zaak dan ook ter terechtzitting. Uiteraard staan zij u ook in een vroegtijdig stadium bij tijdens een inval of verhoren.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.