Terug
HomeActueelBelastingdienst: Saneringsakkoord? Bij twijfel instemmen!

Belastingdienst: Saneringsakkoord? Bij twijfel instemmen!

4 min |
31 maart 2022
|
Blogs
Belastingdienst: Saneringsakkoord? Bij twijfel instemmen!

De Belastingdienst instrueert zijn medewerkers om soepeler om te gaan bij het beoordelen van saneringsverzoeken. Deze instructie past in een trend, waarbij de Belastingdienst flexibeler omgaat met coronaschulden. Het gaat hierbij om saneringsverzoeken van ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen raakten. Het motto van de instructie: bij twijfel moet het verzoek tot saneringsakkoord worden toegekend. In deze blog schenken wij aandacht aan enkele belangrijke aspecten van de instructie bij saneringsakkoorden.

Het doel van de instructie voor de behandeling van saneringsakkoorden

Doel van de instructie is om in de kern gezonde bedrijven, die door de coronacrisis zijn geraakt en niet in staat zijn om hun (tijdens de coronacrisis opgebouwde) belastingschulden volledig af te lossen, te ondersteunen. Overigens geldt deze soepelere behandeling ook voor belastingschulden die niet corona-gerelateerd zijn. Dat wil zeggen: belastingschulden die niet zijn ontstaan als gevolg van de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. Dat was mogelijk van 12 maart 2020 tot en met 1 april 2022.

Hoelang de Belastingdienst deze soepele houding aanhoudt, is niet duidelijk. De Belastingdienst geeft slechts aan dat het om een tijdelijke instructie gaat, die zal worden ingetrokken als er volgens hemzelf geen noodzaak meer voor is. Hierin schuilt dus onzekerheid. Duidelijk is in ieder geval wel dat het beleid nu geldt. Daarom adviseren wij om nu te onderzoeken of een saneringsakkoord van uw schulden (let wel: niet alleen belastingschulden) een uitkomst kan bieden om uw onderneming levensvatbaar te houden.

De aanvraag van behandeling van saneringsakkoorden

Als ondernemer moet u bij de aanvraag voor het saneren van de belastingschulden in beginsel de volgende documenten overleggen.

  • Een positieve externe beoordeling van de levensvatbaarheid van uw onderneming. Die externe beoordeling mag zijn van een bank, een accountant of – wanneer gaat het om een WHOA-akkoord – een herstructureringsdeskundige.
  • Een akkoord met al uw schuldeisers, waaruit blijkt dat zij met het saneringsakkoord instemmen.
  • Een verklaring van uzelf, waarin u gemotiveerd beschrijft hoe de financiële problemen zijn ontstaan. U kunt er ook voor kiezen om deze verklaring door iemand anders te laten opstellen, bijvoorbeeld door een advocaat.
  • Een liquidatieprognose voor de komende 24 maanden, waaruit blijkt welke aflossingscapaciteit gedurende die periode naar verwachting beschikbaar zal zijn.

De beoordeling van de behandeling van saneringsakkoorden

De Belastingdienst onderzoekt onder andere de levensvatbaarheid van de onderneming nadat de schulden conform het saneringsakkoord zijn gesaneerd. Dit kan blijken uit de verklaring van een bank, accountant of herstructureringsdeskundige. Daarnaast zal de Belastingdienst nagaan of de belastingschulden te goeder trouw zijn ontstaan. Die goede trouw wordt verondersteld, behoudens de aanwezigheid van contra-indicaties.

Wat opvalt is dat de Belastingdienst in beginsel slechts akkoord gaat als het aangeboden bedrag substantieel is en het bedrag het dubbele percentage is van wat de concurrente crediteuren ontvangen. Maar onlangs kondigde de minister aan de eis van het dubbele percentage los te laten als het gaat om coronaschulden. Lees hierover meer in ons blog: ‘WHOA: Belastingdienst tijdelijk eerder akkoord’. De Belastingdienst neemt waarschijnlijk op korte termijn hierover een beleidsbesluit, zodat er meer duidelijkheid komt over de eis van het dubbele percentage. Onze verwachting is dat de eis losgelaten wordt als het gaat om coronaschulden.

Ten slotte wordt het saneringsakkoord slechts goedgekeurd als aannemelijk is dat de ondernemer zijn belastingschulden niet (volledig) kan betalen, ondanks de uitstelmogelijkheden die in het leven zijn geroepen als gevolg van de coronacrisis.

Conclusie over de instructie voor de behandeling van saneringsakkoorden

De in deze blog besproken instructie past binnen een trend van tijdelijke versoepelingen. De instructie biedt meer duidelijkheid, zodat de ondernemer weet waaraan hij moet voldoen als hij de Belastingdienst een saneringsakkoord wil aanbieden. Dat verhoogt de kans van slagen van een saneringsakkoord.

In deze blog zijn enkele aspecten van de instructie besproken. De volledige instructie is te raadplegen via deze link.

Vanzelfsprekend is de Belastingdienst bij een saneringsakkoord niet de enige speler op het schaakbord. De andere schuldeisers en kredietverstrekkers zijn minstens zo belangrijk. Iedereen zal moeten instemmen. Het succesvol aanbieden van een saneringsakkoord is bepaald geen sinecure.

Wilt u hierover van gedachten wisselen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten Arnoud van Wijk of Rutger Duursma.

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde expertises en branches

Nieuwste berichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer