Terug
HomeActueelDienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan

Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan

Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
20 oktober 2016
|
Blogs

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de werknemer die na twee jaar ziekte wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, recht op de transitievergoeding.

Dat betekent dat de werkgever in geval van een zieke werknemer niet alleen twee (mogelijk drie) jaar het loon moet doorbetalen, maar dat hij ook nog de transitievergoeding verschuldigd is. Ook al is de kans reëel dat die transitievergoeding niet gebruikt wordt waarvoor die bedoeld was, namelijk de begeleiding van de ene naar de andere baan.

Sterker nog, zelfs als de werknemer recht heeft op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), heeft hij bij beëindiging van zijn dienstverband recht op de transitievergoeding. Dat is helemaal merkwaardig, want een IVA-uitkering wordt uitsluitend toegekend aan werknemers die zowel volledig, als duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Die werknemers re-integreren dus zeer waarschijnlijk nooit meer. Bovendien hebben zij recht op de IVA-uitkering tot aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Eerlijk of niet, wettelijk is de transitievergoeding verplicht als je het dienstverband beëindigt. Werkgevers voorkomen in de praktijk de kosten van de transitievergoeding door het ‘slapende’ dienstverband met de zieke werknemer te laten voortduren. Dat brengt voor de werkgever wel een risico met zich mee. De werknemer in kwestie kan (theoretisch) herstellen en dan zijn functie en bijpassend loon opeisen.

Enige tijd werd wel betoogd dat er voor werkgevers nog een tweede risico zou bestaan aan het laten voortduren van het ‘slapende’ dienstverband. De werkgever zou  het risico lopen dat een rechter zijn handelwijze zou verbieden, althans zou kwalificeren als slecht werkgeverschap. Minister Asscher had in de Tweede Kamer op 3 september 2015 al over deze kwestie opgemerkt dat in zijn ogen een dergelijke handelwijze in ieder geval niet getuigde van ‘fatsoenlijk werkgeverschap’.

De strijd lijkt echter in het voordeel van de werkgevers gestreden, zeker na het  onlangs door het Gerechtshof Den Haag gewezen arrest. Daarin bevestigt het hof de lijn in de jurisprudentie van de kantonrechters: het staat de werkgever vrij om al dan niet de beëindiging van het dienstverband van een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is na te streven.

Het hof oordeelde dat: “Een wettelijke verplichting voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst waaraan door de werknemer wegens aanhoudende arbeidsongeschiktheid geen invulling meer kan worden gegeven, te doen eindigen” niet bestaat. Ook niet als de werkgever door het slapend laten voortbestaan van het dienstverband probeert “om op die manier te ontkomen aan het betalen aan [de werknemer] van de transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst.” De handelwijze levert geen tekortkoming op in nakoming van de arbeidsovereenkomst en getuigt evenmin van slecht werkgeverschap of van misbruik van bevoegdheid.

Overigens wijst het Hof er wel fijntjes op dat ‘de keuze voor het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst (…) niet zonder verplichting (is). Immers zo [werkneemster] onverwacht alsnog herstelt, is [de werkgever] verplicht tot re-integratie-inspanningen.”

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Eef van de Wiel of een van de andere specialisten arbeidsrecht.

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde nieuwsberichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer