Terug naar blogs

Het concurrentiebeding: weer op de schop?

Het concurrentiebeding: weer op de schop?
11 maart 2024
|
Blogs

Zoals wij in 2022 al schreven zorgt een concurrentiebeding, zeker in de huidige arbeidsmarkt, met enige regelmaat voor discussie tussen werkgevers en werknemers. Rechters lijken steeds strenger te beoordelen of het concurrentiebeding wel wordt gebruikt waar het voor bedoeld is, namelijk het beschermen van het bedrijfsdebiet van de werkgever. Ook de wetgever laat nu van zich horen.

Op maandag 4 maart 2024 is het Wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding in internetconsultatie gegaan. Als het aan de wetgever ligt blijft een concurrentiebeding in de toekomst mogelijk, maar worden de eisen waaraan dit beding moet voldoen strenger. Ook moet je er als werkgever voor gaan betalen.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Wetsvoorstel

In het kort stelt de wetgever het volgende voor:

  • Het concurrentiebeding moet, net als overigens nu het geval is, schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer;
  • Het concurrentiebeding mag maximaal één jaar na het einde van het dienstverband van toepassing zijn;
  • Er moet een geografische beperking in het concurrentiebeding worden opgenomen waarbinnen de werknemer niet mag werken;
  • In elk concurrentiebeding, dus niet alleen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, moet het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang op grond waarvan het concurrentiebeding noodzakelijk is worden gemotiveerd.

Mocht aan het voorgaande niet zijn voldaan, dan is het concurrentiebeding nietig. Er kan daarop dan door de werkgever geen beroep worden gedaan.

Schriftelijk beroep op doen

In geval er door de werkgever wel een beroep kan worden gedaan op het overeengekomen concurrentiebeding, dan moet de werkgever dat schriftelijk (dat mag ook per e-mail) en tijdig doen. Wat tijdig is, is afhankelijk van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Tijdig is, zo blijkt uit het wetsvoorstel, uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst. In bijzondere gevallen gelden de volgende termijnen:

  • Ingeval van opzegging door de werkgever anders dan een ontslag op staande voet: uiterlijk op de dag van de opzegging;
  • Ingeval van opzegging door de werknemer of in geval van ontslag op staande voet: uiterlijk twee weken na de datum van de opzegging;
  • Ingeval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter: uiterlijk twee weken na de datum van de dagtekening van de uitspraak van de kantonrechter waarmee de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

De werknemer heeft recht op een vergoeding

Als een werkgever tijdig een beroep doet op het concurrentiebeding, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen. Deze vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Wordt het beding bijvoorbeeld voor acht maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van vier maanden loon. De betaling dient, enkele uitzonderingen daargelaten, uiterlijk op de einddatum van het dienstverband plaats te vinden.

Het doel van het wetsvoorstel is (onder meer) een afname van het gebruik van het aantal (niet noodzakelijke) bedingen, waarbij de vrije arbeidskeuze, de arbeidsmobiliteit en een optimale arbeidsallocatie bevorderd wordt.

Vervolg

Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter internetconsultatie. Mocht het wetsvoorstel in de huidige vorm worden aangenomen, dan zal dit mogelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de praktijk. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard voor u in de gaten.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze specialisten.

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde nieuwsberichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer