Terug
HomeActueelMijn klant verlengt eenzijdig de betalingstermijn, wat nu?

Mijn klant verlengt eenzijdig de betalingstermijn, wat nu?

2 min |
7 april 2020
|
Blogs

Written by:

Romana Bremer

In de media zie je steeds meer berichten verschijnen over met name retailbedrijven, die vanwege de Corona-crisis eenzijdig besluiten om hun betalingstermijnen te verlengen. Daarbij worden erg lange termijnen genoemd, van soms wel 120 dagen. Kan dat zomaar?

Het antwoord daarop is ‘nee’. Dat kan in principe niet zomaar.

We hebben in Nederland een wettelijke regeling inzake betalingstermijnen bij handelsovereenkomsten. Dat zijn kort gezegd transacties tussen bedrijven onderling. Uitgangspunt daarbij is dat partijen onderling hun betalingstermijn overeenkomen. Is geen termijn afgesproken, dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Die bedraagt 30 dagen. Deze termijn gaat, afhankelijk van de situatie en een aantal uitzonderingen daargelaten, lopen vanaf de ontvangst van de factuur of vanaf het moment waarop de prestatie is geleverd.

Betaalt een debiteur te laat, dan is hij rente verschuldigd. In principe is dat de overeengekomen rente. Is geen rentepercentage overeengekomen, dan geldt de wettelijke rente. Bij handelstransacties bedraagt die rente momenteel 8% op jaarbasis.

Partijen spreken dus in beginsel zelf een betalingstermijn af. De mogelijkheid daartoe is echter niet onbeperkt. Als uitgangspunt mag een betalingstermijn maximaal 60 dagen bedragen. Volgens de wet kunnen partijen alleen een termijn overeenkomen die langer is dan 60 dagen als dit niet ‘kennelijk onbillijk’ is jegens de schuldeiser. Daarbij wordt gekeken naar de vraag of er objectieve redenen zijn om af te wijken van de 60-dagen termijn, naar de aard van de prestatie en naar eventuele afwijkingen van gebruikelijke handelspraktijken.

Is de schuldenaar een zogeheten ‘grote onderneming’ en diens wederpartij niet? Dan kan überhaupt geen langere betalingstermijn dan 60 dagen worden overeengekomen. Doet men dat toch, dan is die afspraak nietig.

Een eenzijdige aanpassing van de geldende betalingstermijn is, tenzij dat recht in de overeenkomst is voorbehouden, juridisch niet mogelijk. Een contractspartij hoeft dat niet te accepteren. In de praktijk blijkt echter dat grote retailondernemingen vaak een dusdanig overwicht op hun contractspartijen hebben dat deze genoegen nemen met een langere betalingstermijn.

MKB Nederland en VNO-NCW roepen bedrijven overigens op om zich juist ook in deze tijd te houden aan de wettelijke betalingstermijnen. Zij vragen ondernemers die met langere betalingstermijnen geconfronteerd worden, zich te melden via www.betaalme.nu.

Vragen?

Meer vragen over de effecten van de Corona-crisis op overeenkomsten? Zie onze speciale Q & A. Ook kunt u contact opnemen met Romana Bremer.

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Nieuwste berichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer