Terug naar homepage

Faillissementen

Faillissementen

De rechtbank benoemt regelmatig advocaten van TRIP tot curator in faillissementen. De curator dient regelmatig faillissementsverslagen in bij de rechtbank om de voortgang in deze faillissementen vast te leggen. Deze verslagen zijn openbaar en kunt u raadplegen via het Centraal Insolventieregister op rechtspraak.nl.

Vragen over lopende faillissementen?

Mocht u vragen hebben over een faillissement, het faillissementsverslag of over het indienen van een vordering, neem dan contact op met Diana Dekker (d.dekker@trip.nl) voor faillissementen in Groningen en Drenthe of met Ineke Frijhoff-Vilé (i.frijhoff-vile@trip.nl) voor faillissementen in Friesland.

Advies bij een (dreigend) faillissement?

Heeft u vragen over een (dreigend) faillissement? TRIP is thuis in bedrijfsadvisering, herstructureringen en insolventie.

De faillissementsverslagen van Storteboom Groep zijn niet te raadplegen via het Centraal Insolventieregister. Het laatste verslag kunt u hier raadplegen.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.