TRIP Advocaten Notarissen wordt bestuurd door een afvaardiging van de maatschap. De leden van ons dagelijks bestuur zorgen voor een goede dagelijkse gang van zaken, onder andere op het gebied van business support en onze facilitaire diensten. 

Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit vijf partners: