Terug
HomeActueelDe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
19 maart 2020
|
Blogs

Op 17 maart 2020 heeft de overheid nieuwe maatregelen bekend gemaakt om bedrijven financieel te ondersteunen in deze moeilijke periode. Een van die maatregelen heeft betrekking op de regeling voor werktijdverkorting. De overheid heeft besloten om de regeling voor werktijdverkorting stop te zetten als ‘corona-maatregel’ en introduceert in plaats daarvan de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: ‘’NOW’’). Hoe deze regeling eruit komt te zien, is nu slechts op hoofdlijnen bekend.

Indien een werkgever reeds een vergunning voor werktijdverkorting heeft verkregen, dan blijft deze van kracht gedurende de periode waarvoor deze vergunning is verleend. Een eventuele verlenging verloopt via de NOW. Als een werkgever al een aanvraag voor een vergunning voor werktijdverkorting had gedaan, maar de vergunning was nog niet toegekend, dan wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW. Werkgevers zal dan nog wel om aanvullende informatie kunnen worden gevraagd.

De tegemoetkoming in de loonkosten op grond van het NOW werkt als volgt. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten van vaste- en flexibele werknemers. Ook uitzendbedrijven kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor uitzendkrachten die zij in dienst hebben. Indien de tegemoetkoming wordt toegekend, ontvangt de werkgever een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming van het UWV. Na afloop van de periode waarover de werkgever een tegemoetkoming ontvangt, wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling was en vindt eventueel een correctie plaats.

De tegemoetkoming in de loonkosten kan worden aangevraagd voor een periode van in ieder geval drie maanden. Na afloop van die periode is het mogelijk een verlenging te vragen van nog eens drie maanden. Andere voorwaarden die gelden voor een aanvraag zijn als volgt:

  • De werkgever gaat bij een aanvraag de verplichting aan dat hij geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal aanvragen tijdens de periode waarover de aanvraag is verleend;
  • De werkgever verwacht een omzetdaling van minstens 20% of heeft reeds een dergelijke omzetdaling;
  • Alleen omzetdaling vanaf 1 maart 2020 valt onder de regeling; en
  • Werkgevers dienen 100% van het loon aan hun werknemers door te betalen.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom van de werkgever. Op de website van de Rijksoverheid worden de volgende voorbeelden gegeven:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever. (Bron: Rijksoverheid)

Werknemers hoeven niet te stoppen met werken indien hun werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt op grond van de NOW. Werkgevers kunnen nog steeds van hun werknemers verlangen dat zij, al dan niet vanuit huis, doorwerken. Voor werknemers is verder nog van belang dat de NOW losgekoppeld is van de WW-uitkering. Dit betekent dat werknemers geen WW-rechten verspelen als hun werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt.

De inwerkingtredingsdatum van de NOW is nog niet bekend. Wij houden u via onze sociale kanalen op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de NOW. Houd daarvoor onze website en LinkedIn pagina in de gaten.

In de bij dit blog gevoegde kamerbrief van 17 maart 2020 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de NOW.

Vragen?

Mochten er naar aanleiding van dit blog vragen zijn over arbeidsrechtelijke kwesties omtrent het coronavirus, neem dan contact op met een van de leden van onze arbeidsrechtsectie. De schrijvers van dit blog zijn Joost Funke en Robbie Leyten.

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde nieuwsberichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar blogs
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer