Terug
HomeActueelNieuwsbrief voor overheden

Nieuwsbrief voor overheden

5 juli 2019
|
Nieuws

Deze keer een uitgebreide nieuwsbrief met onderwerpen die daarom vragen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de afgelopen periode een aantal belangrijke uitspraken gedaan. Ingeborg Wind gaat in haar bijdrage in op de uitspraak van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof. Een uitspraak met vergaande gevolgen. In haar tweede bijdrage aan deze nieuwsbrief bespreekt zij de uitspraak van de Afdeling van 27 maart 2019 over twee vestigingen Decathlon en de Dienstenrichtlijn. Op 29 mei jl. deed de Afdeling ook een uitspraak waaruit blijkt dat voortaan soepeler met het vertrouwensbeginsel en toezeggingen wordt omgegaan. Een uitspraak om rekening mee te houden. Meriam Bauman licht deze uitspraak en de gevolgen toe.

De arbeidsrelatie van ambtenaren wordt genormaliseerd door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarmee vindt een verschuiving van het bestuursrecht naar het privaatrecht plaats. Welke instrumenten houdt de overheid als werkgever? Op deze en andere vragen gaat Eef van der Wiel in.

Naar verwachting zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2021 in werking treden. Dit zal leiden tot verstrekkende wijzigingen in het publiek- en privaatrecht. Het is zaak om u hierop voor te bereiden. Jeroen Knot en Mirjan Middelbrink lichten toe waarom.

Heeft u suggesties voor te bespreken onderwerpen of uitspraken in deze nieuwsbrief? Dan kunt u ze mailen naar Elmer van der Kamp.


Niet gehoopt, wel gevreesd: prógramma aanpak stikstof (pas) volledig onderuit.

Niet gehoopt, wel gevreesd: programma aanpak stikstof (pas) volledig onderuit. 

13 juni 2019

Relevantie:

 • Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraak gedaan in de PAS-pilotzaken
 • Het PAS is geheel onderuit en kan onder meer niet meer dienen als passende beoordeling voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in N2000-gebieden
 • Vergunningverlening is bevroren tot nader orde, gebleken is dat alleen al voor 3.300 meldingen alsnog een vergunning moet worden verleend
 • De PAS-pilotzaken gaan overigens over méér dan alleen stikstof, bijvoorbeeld vanwege de duidelijkheid die wordt gegeven over de eisen die aan de onderbouwing van de passende beoordeling worden gesteld, de classificatie van maatregelen en de inkleuring van het begrip “project”
 • Nadere standpuntbepaling van het Rijk en IPO moet worden afgewacht, maar vast staat dat de partners van mening zijn dat het PAS geen nieuw leven meer kan worden ingeblazen. De minister heeft inmiddels de kamer geïnformeerd over een begin van een plan van aanpak

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van toestemmingen of besluiten of plannen die hun basis hebben in PAS? Ingeborg Wind is onze specialist ruimtelijke ordening, natuur en milieu en treedt graag op als sparringpartner.

Lees meer


Retailers en overheden opgelet!

Retailers en overheden opgelet! Raad van State geeft verder richting in Decathlon uitspraak. 

18 juni 2019

Relevantie:

 • In een reeks van uitspraken geeft de Afdeling steeds meer duidelijkheid over de geschiktheid van brancheringsregelingen in het licht van de Dienstenrichtlijn
 • Specifiek voor provincies is de Decathlonuitspraak van belang. Daarin komt onder meer een richtlijnconforme uitleg van de ontheffing ex. artikel 4.1a Wro aan de orde. Tevens is geoordeeld dat een brancheringsregeling in een verordening kan worden gezien als eis in de zin van de Dienstenrichtlijn. De verordening kan exceptief worden getoetst aan de Dienstenrichtlijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Ingeborg Wind is onze specialist ruimtelijke ordening, natuur en milieu en treedt graag op als sparringpartner.

Lees meer


Zeg me dat het goed komt

Zeg me dat het goed komt…: de nieuwe Afdelingsjurisprudentie over het vertrouwensbeginsel

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 mei 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:1694

Relevantie:

 • In een richtinggevende uitspraak versoepelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) recent haar strenge jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel;
 • De nieuwe lijn van de Afdeling houdt een verschuiving in van het bestuurlijke naar het burgerperspectief; met name ambtenaren en bestuurders zullen, meer dan voorheen, op hun woorden én daden moeten letten..

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact op met Meriam Bauman.

Lees meer


Invoering Wnra

Invoering Wnra 1 januari 2020: Enkele aandachtspunten:

19 juni 2019

Relevantie:

 • De Wnra leidt ertoe dat voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht gaat gelden.
 • De overheid als werkgever heeft een instructierecht. Als daarvoor zwaarwegende redenen zijn, kan de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd.
 • De bestuursrechtelijke rechtsgang wordt vervangen door een procedure voor de burgerlijke rechter.
 • Of de bijzondere positie van ambtenaren weerslag zal vinden in de rechtspraak over ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet worden afgewacht.
 • Bij opzegging zal rekening moeten worden gehouden met opzegverboden en de transitievergoeding.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Eef van de Wiel.

Lees meer


Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. 

18 juni 2019

Relevantie:

 • Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking;
 • Zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk zullen er verstrekkende wijzigingen plaatsvinden;
 • Het bouwtoezicht zal wijzigen, doordat in plaats van een preventieve toets vooraf bij de vergunningsaanvraag, onafhankelijke kwaliteitsborgers de bouwkwaliteit tijdens de bouw en bij de oplevering van het bouwwerk zullen gaan toetsen;
 • De aannemer zal ook aansprakelijk zijn voor toerekenbare gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt;
 • De aannemer krijgt een bijzondere informatieplicht en een aangescherpte waarschuwingsplicht;
 • De aannemer dient bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd aan de opdrachtgever een opleverdossier te overleggen.

Heeft u vragen over dit artikel, neem dan contact op met Jeroen Knot.

Lees meer

Bericht delen op linkedin

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde nieuwsberichten

Al het nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Mis niets meer en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Velden met een * zijn verplicht

Ik geef toestemming dat TRIP Advocaten Notarissen mijn e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt meer lezen in ons Privacy en cookiesbeleid.

Terug naar nieuws
Contact image

Contact

Als grootste juridische adviespraktijk van Noord-Nederland staan wij centraal bij onze cliënten Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en ver daarbuiten) vanuit onze kantoren in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Lees meer