Terug
HomeWSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Soms komt u ongewild in een situatie terecht waarbij u uw schulden niet meer kunt betalen (in 2017 hebben ruim 12.500 mensen een verzoek tot WSNP gedaan). De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is door de overheid in het leven geroepen om die mensen die buiten hun schuld om (“te goeder trouw”) in een problematische schuldsituatie zijn terecht gekomen, te helpen.

Om toegelaten te worden tot de WSNP dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Uw schuldhulpverlener of wij kunnen u daarbij helpen, maar veel informatie kunt u ook vinden op www.bureauwsnp.nl.

De WSNP is het laatste redmiddel om tot een oplossing voor de schulden te kunnen komen. De duur van deze regeling bedraagt drie jaar en eindigt, indien bepaalde verplichtingen voldoende worden nageleefd, met een schone lei. De bewindvoerder WSNP ziet namens de schuldeisers toe op de nakoming van de verplichtingen, met als doel het bereiken van een zo hoog mogelijke uitdeling aan de crediteuren. Het woord schuldsaneringsregeling zegt het al, de schulden worden gesaneerd. U start met een schone lei, schuldenvrij. Uw schuldeisers dienen na afloop van de schuldsanering het eventuele restant van hun vordering dan ook af te boeken als een oninbare vordering.

Liquidatieakkoord tijdens schuldsanering 

Ook in de schuldsanering staat de optie tot het aanbieden van een akkoord open. Indien u een derde bereid hebt gevonden een bedrag beschikbaar te stellen, kunnen wij in overleg met uw bewindvoerder WSNP een akkoord aanbieden aan uw schuldeisers. Indien het akkoord slaagt, hoeft u niet de gehele looptijd van de schuldsanering te doorlopen maar bereikt u alsnog een akkoord tegen finale kwijting. Bel ons voor meer informatie.

Regelmatig worden wij door de drie noordelijke rechtbanken benoemd tot bewindvoerder. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten.